Tevreden over eerste kwartaal
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 april 2019

Rendement bpfBOUW stijgt in Q1 2019

De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, is eind maart 2019 vastgesteld op 117,5 procent. Dat is 0,8 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind december 2018.

BpfBOUW behaalde in het eerste kwartaal van 2019 een totaalrendement van 8,1%. Dit positieve rendement werd onder andere gedreven door sterk positieve rendementen uit aandelen, die de verliezen uit het vierde kwartaal meer dan goed hebben gemaakt.

  • De beleidsdekkingsgraad eind maart 2019: 117,5 procent;
  • De actuele dekkingsgraad eind maart 2019: 115,7 procent;
  • Pensioenvermogen eind maart 2019: 61,13 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het eerste kwartaal 2019: 4,51 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind maart 2019: 52,82 miljard euro;
  • Stijging pensioenverplichtingen in het eerste kwartaal 2019: 2,97 miljard euro.

Binnen Alternatieve beleggingen toonden Grondstoffen sterk positieve rendementen. De Vastrentende waarden en de Renteafdekking droegen positief bij als gevolg van de gedaalde rente. Valuta-afdekking droeg negatief bij, voornamelijk doordat de koers van de euro tegenover de Amerikaanse dollar steeg. In het eerste kwartaal droegen de Nederlandse en internationale vastgoedportefeuille positief bij aan het rendement. Voor de Nederlandse portefeuille leverde de kantoren-portefeuille het hoogste kwartaalrendement. Internationaal zorgde de Noord-Amerikaanse vastgoedportefeuille voor de hoogste bijdrage aan het kwartaalrendement.

Verplichtingen stijgen; Actuele dekkingsgraad stijgt, beleidsdekkingsgraad daalt

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het eerste kwartaal met 2,97 miljard euro en bedragen 52,82 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. Het vermogen steeg harder dan de verplichtingen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal met 2,1 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,8 procentpunt doordat hoge dekkingsgraden uit het eerste kwartaal 2018 vervangen worden door lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het eerste kwartaal 2019.

Tevredenheid over eerste kwartaal van 2019

BpfBOUW is positief over de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “We zagen in het eerste kwartaal een krachtig herstel van de financiële markten. Dat is goed nieuws na de verslechtering in de laatste maanden van 2018. Belangrijker nog is dat we per 1 januari 2019 de pensioenen van onze deelnemers met 1,07% konden verhogen, nadat we ze ook in 2018 verhoogden. Uiteraard streven wij we naar volledige indexatie van de pensioenen. Daarvoor is nog verder herstel van onze financiële positie nodig.”

Deel dit artikel: