Stappenplan om de regeldruk in het mkb te reduceren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
04 mei 2022

Regeldruk dashboard

Er komt een dashboard regeldruk, waarop wordt bijgehouden hoeveel regeldruk er precies door het kabinet wordt opgelegd aan ondernemers. Dit naar aanleiding van een motie, die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen. 

Regeldruk zijn alle kosten die bedrijven maken voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Tijdens het vorige kabinet kwam er ca. 5 miljard euro regeldruk bij. De omvang van de totale regeldruk is niet bekend. Niet als totaal voor de BV Nederland, maar ook niet voor individuele bedrijven. Veel MKB-bedrijven zijn namelijk helemaal niet meer in staat zijn om alle verplichtingen te kennen en na te leven. 

Regeldrukplan

Regeldruk is alleen te bestrijden met een meetbare reductie-doelstelling en een gezonde dosis politieke wil, zo stelde koepelorganisatie MKB-Nederland eerder al namens alle aangesloten ondernemersorganisaties. Door een ingediende motie van Wybren van Haga werd het kabinet opgeroepen om het regeldrukplan uit te gaan voeren. 

Indicatorbedrijven

In dit plan is opgenomen dat wordt gestart met indicatorbedrijven uit vijf verschillende sectoren. Het in kaart brengen van álle regeldruk van álle wettelijke verplichtingen van álle bedrijven kost namelijk te veel tijd en zal geen structurele reductie van de regeldruk opleveren. Bovendien geldt, hoe kleiner het bedrijf, hoe zwaarder de regeldruk op de schouders van ondernemers weegt. Daarom pleit MKB-Nederland te starten met indicatorbedrijven, die model staan voor een grote groep MKB-ondernemingen; naast kappers, hotels en metaalbedrijven, zijn dat ook bouw- of onderhoudsbedrijven met 10-25 medewerkers. 

Stappenplan

Het is de bedoeling dat per mkb-indicatorbedrijf alle wettelijke verplichtingen in kaart worden gebracht (stap 1). Vervolgens wordt de daadwerkelijke regeldruk in de praktijk bij deze bedrijven onderzocht (stap 2). Per mkb-indicatorbedrijf worden de gekwantificeerde verplichtingen beoordeeld in de Regeldruk-werkbaarheid-matrix (stap 3). In stap 4 wordt voor de geprioriteerde verplichtingen een alternatief bedacht. In het regeldrukreductieprogramma is uitgewerkt hoe en wanneer de reductievoorstellen worden gerealiseerd. Doorgevoerde reductievoorstellen worden in stap 6 doorgerekend en getoetst of het beoogde effect is gerealiseerd.

Regeldruk zal hierdoor niet van vandaag op morgen gereduceerd worden, maar het is een stap in de goede richting om niet telkens meer verplichtingen op het bordje van werkgevers te schuiven, of onwerkbare administratieve rompslomp te eisen. 

Deel dit artikel: