Mogelijkheden voor bestaande en nieuwe opdrachten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 juli 2021

Prijsstijgingen bouwmaterialen: tips & tricks

Forse prijsstijgingen van containervervoer, de logistieke problemen door corona en een grote vraag uit China en Amerika: prijzen zijn de laatste periode door het dak gegaan. Die situatie lijkt voorlopig nog niet te veranderen. Bouwmaterialen worden steeds duurder. Wat kunt u doen als u voor reeds gesloten opdrachten nog materialen moet bestellen? En hoe kunt u in nieuwe offertes hier rekening mee houden?

Contractuele mogelijkheden bestaande orders

Veel bedrijven hebben te maken met reeds geplande opdrachten, waarvoor het materiaal nog ingekocht dient te worden. Hieronder lichten we de contractuele mogelijkheden toe op het gebied van prijsstijgingen:

Contract met algemene consumentenvoorwaarden

Wat betreft overeenkomsten met particulieren is het mogelijk om op basis van artikel 11 lid 5 (de eindafrekening) de richtprijs, opgenomen in het aanbod, met maximaal 10% te verhogen. Daarbij mag eventueel meerwerk niet meegerekend worden. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs uit het aanbod dient duidelijk uit de specificatie te blijken. Let op: de klant moet duidelijk gemaakt zijn dat dit een afwijking van de reguliere voorwaarden betreft en dat hij/zij door ondertekening van de offerte hiermee akkoord gaat.

Contract met algemene voorwaarden zakelijk verkeer

Voor wat betreft de zakelijke leveringsvoorwaarden is dit anders geregeld dan bij overeenkomsten met consumenten. In artikel 13 lid 4 (prijzen) is bepaald dat de opdrachtnemer gerechtigd is om na het aanvaarden van de opdracht eventuele prijsverhogingen van onder andere bouwmaterialen alsnog door te berekenen.

Tips & tricks offertes

Voor nieuwe offertes zijn er meerdere mogelijkheden om toekomstige prijsstijgingen te ondervangen:  

  • Opnemen bepaling in particuliere offerte: het opnemen van een bepaling in de offerte waarbij wordt afgeweken van de maximale verhoging van 10%. Een voorbeeld voor uw offerte kan zijn: In afwijking van artikel 11 lid 5 zijn wij genoodzaakt om eventuele prijsstijgingen door te berekenen. 
  • Het hanteren van een kortere looptijd van de offerte van bijvoorbeeld slechts 14 dagen.
  • Het indexeren van prijzen voor bouwmaterialen in combinatie met een kortere looptijd van de offerte. 

Samengevat

Hoewel u naar klanten altijd duidelijk moet communiceren over uw aanbod en de voorwaarden waaronder u dat doet, moet het voor de particuliere klant in het bijzonder duidelijk zijn waarvan u afwijkt. De particuliere opdrachtgever moet hier door ondertekening van de offerte mee akkoord gaan.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons secretariaat opnemen.

Deel dit artikel: