Pensioenfonds voor de bouw draait lekker door
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 april 2023

Positief totaalrendement bpfBOUW

De actuele dekkingsgraad van bpfBOUW steeg in het eerste kwartaal van 2023 met 0,1 procentpunt tot 122,1%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) nam af met 0,5 procentpunt tot 131,0%. Het bedrijfspensioenfonds voor de bouwnijverheid behaalde in het eerste kwartaal van 2023 een positief totaalrendement van 1,4%.

De inflatiecijfers bleven hardnekkig hoog, waardoor centrale banken zich genoodzaakt voelden de beleidsrentes verder te verhogen en aangaven dat meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie verder te temperen. Hoewel renteverhogingen de economie bewust afremmen om de inflatie de baas te blijven, werden de langere termijn gevolgen van de in 2022 gestegen rentes op diverse financiële markten zichtbaar. Lenen werd duurder, waarmee huizenprijzen de weg omlaag vonden. Daarnaast zorgden de rentestijgingen van het afgelopen jaar ervoor dat de waardering van langlopende obligaties aanzienlijk geraakt werden. Deze ontwikkelingen raakten het vertrouwen in diverse buitenlandse banken. Wat regionaal begon met Silicon Valley Bank breidde zich onder andere uit naar Credit Suisse. Mede door daadkrachtig ingrijpen van centrale banken lijkt deze crisis op dit moment bezworen te zijn.

Vermogen stijgt meer dan verplichtingen

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het eerste kwartaal toe met 0,6 miljard euro en bedroeg ultimo maart 50,6 miljard euro. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is afgenomen van 2,53% eind december naar 2,47% eind maart. De verplichtingen zijn in het eerste kwartaal per saldo met 1,2% gestegen. Het beschikbare vermogen nam in het eerste kwartaal toe met 1,3%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 0,1 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad nam af met 0,5 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het eerste kwartaal 2022 hebben plaatsgemaakt voor de gemiddeld lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het eerste kwartaal 2023.

Actuele cijfers bpfBOUW 1e kwartaal 2023

  • Beleidsdekkingsgraad ultimo maart 2023: 131,0% (-0,5 procentpunt);
  • Actuele dekkingsgraad ultimo maart 2023: 122,1% (+0,1 procentpunt);
  • Pensioenvermogen ultimo maart 2023: 61,8 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het eerste kwartaal 2023: 0,8 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen ultimo maart 2023: 50,6 miljard euro;
  • Stijging pensioenverplichtingen in het eerste kwartaal 2023: 0,6 miljard euro.

Over bpfBOUW

Pensioenfonds bpfBOUW is van de bouw en voor de bouw. Opgericht in 1951 door organisaties van werkgevers en werknemers uit de bouw. Samen met deelnemers en werkgevers zorgt bpfBOUW voor inkomen voor later. Of eerder als het leven anders loopt. Dat doet bpfBOUW voor ongeveer 745.000 deelnemers en gepensioneerden. Bij bpfBOUW zijn ongeveer 16.500 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.

Deel dit artikel: