Helder Overzicht & Inzicht in pensioensituatie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
04 november 2021

Pilot nieuwe pensioentool

BpfBOUW, het pensioenfonds waar alle werknemers in de afbouwbranche bij zijn aangesloten, neemt begin 2022 een nieuwe tool ‘Helder Overzicht & Inzicht’ in gebruik. De tool komt volgend jaar beschikbaar in de persoonlijke omgeving van de werknemer (Mijn Bouwpensioen). Met een pilotgroep wordt de komende maanden getest of werknemers op deze manier een goed inzicht krijgen in hun situatie, vanaf het moment dat ze met pensioen gaan.

Met de nieuwe tool kunnen werknemers in de loop van volgend jaar eenvoudig antwoord krijgen op de belangrijkste vraag ‘Krijg ik later genoeg pensioen’. Op basis van de gegevens die bekend zijn van de gebruiker wordt er namelijk enerzijds een inschatting gemaakt van de uitgaven en anderzijds van het verwachte pensioeninkomen. Ook de AOW wordt hierin meegenomen. De werknemer krijgt dus in één oogopslag inzicht in zijn financiële situatie als hij/zij met pensioen is, zonder dat er bij voorbaat allerlei gegevens ingevuld moeten worden. Vervolgens kan de werknemer dit inzicht aanpassen en verder aanvullen. Bijvoorbeeld door overige pensioeninkomens toe te voegen. Of de uitgaven aan te passen. En gegevens van de partner (en diens pensioen) aan te vullen, zodat een totaalplaatje ontstaat. 

Tot slot kan de werknemer in de tool een aantal scenario’s bekijken, die al tijdens het werkzame leven interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, of minder te gaan werken. Door de tool komende maanden eerst aan een selecte groep aan te bieden, wil bpfBOUW de online tool door klanten laten testen, alvorens alle werknemers worden geïnformeerd. De pilot deelnemers kunnen natuurlijk gebruik maken van medewerkers van bpfBOUW, om hun vragen te stellen of nadere uitleg te krijgen.

Werkgevers kunnen het bij NOA aangeven of hun werknemers graag als eerste gebruik willen maken van de nieuwe online tool. Wij geven de namen en bedrijven door aan bpfBOUW. Pas na maart 2022 gaat bpfBOUW vervolgens alle actieve en gewezen deelnemers gefaseerd toegang verschaffen.

Deelnemen aan pilot

Belangstelling voor de pilot? Geef dit voor 1 december door aan Frans Westerman, beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden van NOA. Mail Frans, of bel ons secretariaat op 0318-54 73 73. 

Deel dit artikel: