Een klein beetje licht aan de horizon
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 oktober 2019

PFAS-maatregelen onmiddellijk aan om bedrijven overeind te houden

NOA en AFNL zien een klein beetje licht aan de horizon gloren met de PFAS-maatregelen die door staatssecretaris Van Veldhoven zijn voorgesteld. We vragen ons alleen af waarom deze maatregelen pas op 1 december moeten ingaan?

Veel bedrijven in de bouw- en infrasector liggen nu al stil door het PFAS-probleem. Dat worden er alleen maar meer, hoe langer de situatie voortduurt. Ook afbouwers krijgen dan in grote getale problemen door projecten die ingepland staan, maar geen doorgang kunnen vinden.

Ondernemers moeten nu alweer werknemers naar huis sturen, terwijl de crisis nog maar net voorbij is. We zien al dat er bouwbreed ontslagaanzeggingen worden gedaan, flexibele vakkrachten zitten thuis en arbeidspools gaan weer draaien om werknemers aan het werk te houden. Volstrekt onnodig! Want als het Kabinet nu de PFAS-normen aanpast, kan er weer zand en grond verplaatst worden en hoeven geplande bouwprojecten geen verdere vertraging te ondervinden.

AFNL-NOA roept het Kabinet op - sneller dan vandaag voorgesteld - een behoedzaam hoger niveau vast te stellen. Dit wordt ook bepleit door de koepelorganisaties MKB-Nederland/VNO-NCW. Daarmee kunnen de bedrijven die bagger en zand verzetten weer aan de slag, kunnen wellicht ontslagen en faillissementen worden voorkomen, terwijl de bodemkwaliteit niet verslechtert.

Deel dit artikel: