Pilot van nieuwe niveau 4 opleiding levert de eerste geslaagden op
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 juli 2022

Opleiding decoratiestukadoor

Afgelopen schooljaar werd op het ROC Aventus in Zutphen voor de eerste keer de opleiding Decoratiestukadoor op niveau 4 gegeven. Drie leerlingen draaiden met docent Mark Gerretsen een pilot. Vorige maand was het ook voor de examinatoren nieuw, want voor deze leerlingen werd natuurlijk een geheel nieuw examen ontwikkeld. Komend schooljaar zal de opleiding weer in Zutphen worden aangeboden.

Deze eenjarige opleiding is beschikbaar voor Gezel-gediplomeerden en kan een mooie opstap zijn naar de opleiding tot Meester Restauratiestukadoor. De opleiding legt de basis voor lijstwerk en ornamenten maken. En zoals de naam van de opleiding al zegt, worden ook verschillende decoratieve afwerkingen getraind.

Geslaagde pilot 

“We hebben afgelopen jaar een kleine pilot gedraaid met drie enthousiaste Gezel-stukadoors, waarvan er in juni 2 examen deden”, vertelt Mark Gerretsen van Aventus. “Zo konden we een jaar goed kijken naar de verhouding tussen theorie en praktijk, hadden we de mogelijkheid om tussentijds iets bij te sturen en te overleggen en gaven de jongens feedback. De werkgroep, die van tevoren al goed over de opleiding had nagedacht, keek gedurende het jaar mee, zodat we nu echt een mooie opleiding hebben staan. Komend schooljaar hoop ik weer genoeg Gezel-stukadoors te verzamelen, die de opleiding willen volgen en ook Henk van Gils wil de opleiding Decoratiestukadoor in de toekomst op het Koning Willem 1 college aanbieden.”

Opleiding decoratiestukadoor
Opleiding decoratiestukadoor

Constructies, ondergronden en schades

“In de opleiding starten we met stucanet, vervolgt docent Mark. “Stucanet vormt een fantastische ondergrond en constructie voor decoratief werk, maar je moet eerst wel goed weten hoe je deze pleisterdrager toepast. Ook hebben we tijdens de opleiding veel aandacht voor decoratieve afwerkingen in de natte cel. In theorie én praktijk. Stucwerk in de badkamer is populair, maar om dat goed te kunnen en schades te voorkomen is de juiste kennis nodig. Dit is echt een mooie aanvulling op de Gezel-opleiding.”

V.l.n.r. Docenten Henk van Gils en Mark Gerretsen met de geslaagde decoratiestukadoors Mitchel Berendsen en Luc Weterholt
V.l.n.r. Docenten Henk van Gils en Mark Gerretsen met de geslaagde decoratiestukadoors Mitchel Berendsen en Luc Weterholt

Stijlenleer, construeren en materialenkennis

Verder krijgen studenten stijlenleer. “De basis tenminste, als opstap naar meer wat tijdens de restauratieopleiding aan bod komt”, vult Henk van Gils aan. En ten opzichte van de opleiding Gezel-stukadoor wordt tijdens de decoratie-opleiding de materialenkennis verdiept, zoals samenstellingen van kalklagen. En krijgen de studenten les in construeren: bepaalde stijlen moeten worden herkend en vervolgens vanaf tekening ook kunnen worden berekend om een bepaalde lijst te kunnen maken. Zo wordt er ook aandacht besteed aan het maken van een werkplan, ter voorbereiding op het werk, of ter verduidelijking van een offerte.”

Praktijklessen

De praktijklessen waar lijstwerk, ornamenten en decoratieve afwerklagen worden gemaakt, zijn (natuurlijk) favoriet bij de studenten. “Betonlook, metaallook, een eerste simpele sgraffitto”, ze vinden het geweldig!”, aldus Mark Gerretsen. “Daags erna laat ik hun werkstukken aan de niveau 3 studenten zien, want die vinden dat ook mooi. En dat werkt dan weer als aanjager of stimulans om zelf ook door te leren, hoop ik dan. Verschillende lessen worden gegeven door gastdocenten. We hebben een fijne samenwerking met fabrikanten van bepaalde decoratieve producten, die de studenten uitstekend kunnen begeleiden. Niet alleen een recht-toe-recht-aan monsterpaneel maken, maar juist de in- en uitwendige hoeken oefenen en daar de fijne kneepjes voor aangeleerd krijgen.”

De praktijklessen zijn favoriet, hier wordt gewerkt aan een eerste sgraffitto.
De praktijklessen zijn favoriet, hier wordt gewerkt aan een eerste sgraffitto.

Mitchel Berendsen en Luc Weterholt zijn de allereerste geslaagden van de niveau 4 opleiding tot decoratiestukadoor. Van harte mannen!

Belangstellenden voor de opleiding decoratiestukadoor kunnen contact opnemen met:

Deel dit artikel: