Digital Green Certificate wordt voorbereid
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 april 2021

Op reis met een DGC?

Mensen smachten om op reis te gaan. Maar wanneer wordt het mogelijk? En is het dan verantwoord? Er wordt al hard gewerkt aan een Europees ‘Digital Green Certificate’, waarmee burgers straks via een tool kunnen bewijzen dat zij gezond zijn. Bijvoorbeeld middels een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van herstel. Maar alles valt en staat natuurlijk met de regels van ieder land.

De Europese Commissie publiceerde 17 maart het voorstel voor een ‘Digital Green Certificate’ (DGC). Het doel van dit certificaat is om deze zomer veilig verkeer tussen Lidstaten te faciliteren. Middels een online tool kunnen EU-burgers dan een certificaat met medisch bewijs van gezondheid (vaccinatie, negatieve test en/of bewijs van herstel) laten zien. Het Europese besluitvormingsproces hierover gaat ontzettend snel; verwachting is dat het voorstel medio mei klaar is. Maar lidstaten hanteren nog steeds eigen regels aan de grens en daardoor is het onzeker of het deze zomer mogelijk wordt.

Het Nederlandse kabinet is positief, en zet zich in om snel het Digital Green Certificate te realiseren. De politieke wil om vrij verkeer te faciliteren richting de zomer is er wel, maar corona laat zich slecht sturen, zo is al gebleken, en dat maakt het erg lastig om te besluiten. 

Zakenreis, noodzakelijke reis of toerisme

Voordat het Digital Green Certificate gebruikt kan worden om de grens over te gaan, zowel voor werk, noodzakelijke reizen als voor toerisme, liggen er nog twee uitdagingen: Er moet nog een simpele en goed functionerende applicatie worden gemaakt en ook afspraken over handhaving en controle moeten nog worden vastgesteld. Daarnaast moeten er op Europees niveau nog afspraken worden gemaakt over het grensbeleid binnen de EU. 

Mocht u naar het buitenland moeten/willen reizen dan adviseren we de overzichtspagina met informatie over reisadviezen van RVO te raadplegen.

Deel dit artikel: