Waakhond met scherpe tanden lijkt nodig
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 oktober 2021

Onnodige regeldruk tegengaan

Op initiatief van AFNL-NOA werd enkele jaren geleden de MKB-toets ingesteld: een manier om te toetsen of nieuw in te stellen regelgeving wel effectief en efficiënt zou zijn. Ook internetconsultatie en advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) zouden ervoor moeten waken dat de regeldruk steeds verder toeneemt. In de praktijk blijken deze instrumenten de onnodige regeldruk niet te kunnen voorkomen.

Onze roep om te waken voor verdere lastenverzwaring voor ondernemers heeft wél een luisterend oor gevonden. Ook koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben nu aan de Tweede Kamer de oproep gedaan om van het Adviescollege Toetsing Regeldruk een echte waakhond te maken. “Er is een waakhond met scherpe tanden nodig!”

Lastenverzwaring

Ondernemers zijn de afgelopen kabinetsperiode overspoeld met steeds weer nieuwe verplichtingen, die het mkb bij elkaar meer dan 4 miljard euro extra kostten. Het ATR zou daarom meer macht en middelen moeten krijgen. Zo zou het college een wetsvoorstel moeten kunnen terugsturen naar het ministerie als nut en noodzaak en proportionaliteit niet goed zijn onderbouwd. Ook het opplussen van Europese regels met nationale koppen zou onder de loep genomen moeten worden, dit is een groeiend probleem.

Transparantie

Verder moeten beleidsmakers transparant maken welke punten ze overgenomen hebben uit het advies van het ATR, dit geldt ook voor de MKB-toets. Dit is momenteel zo onduidelijk dat ATR hier nu zelf onderzoek naar doet. Een echte waakhond in combinatie met een nullijn, moet een stevige rem zetten op de ongebreidelde stapeling van nieuwe eisen voor ondernemers.

Deel dit artikel: