Algemene Rekenkamer onderzoekt werkwijze Belastingdienst bij coronaschulden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 november 2023

Onderzoek Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar coronabelastingschulden. Daarbij willen ze te weten komen of de Belastingdienst op de juiste wijze schulden int en hierover communiceert. Ook wil de Algemene Rekenkamer graag weten waar ondernemers tegenaan lopen bij het aflossen van de uitgestelde belastingen.

Als je tijdens de coronacrisis gebruik hebt gemaakt van uitstel van betaling van belastingen, dan wil de Algemene Rekenkamer graag weten:

  • Of je een betalingsregeling met de Belastingdienst hebt getroffen of juist niet?
  • Of het lukt om nu de belastingschuld af te lossen?
  • Wat je vindt van de wijze waarop de Belastingdienst hierover communiceert?

Ervaringen kunnen tot het eind van 2023 worden gemaild aan coronabelastingschulden@rekenkamer.nl.

De Algemene Rekenkamer behandelt alle informatie en persoonsgegevens vertrouwelijk. De Algemene Rekenkamer is onafhankelijk en deelt geen gegevens met de Belastingdienst. Hou er wel rekening mee dat je niet automatisch feedback ontvangt over je mail en de Algemene Rekenkamer niet bemiddelt tussen ondernemers en de Belastingdienst.

 

Deel dit artikel: