Alle hens aan dek!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 juni 2023

Onderzoek Na-isolatie gevels

In opdracht van het Platform voor Visie en Strategie van de Afbouw deed Buildsight onderzoek naar de marktomvang van na-isolatie. Welke perceptie hebben particuliere en professionele woningeigenaren en vastgoedbedrijven bij de verschillende na-isolatie systemen? De rapportage maakt duidelijk dat er voor onze sector héél veel werk aan de winkel is…

In het Platform Visie en Strategie voor de Afbouw denken producenten en afbouwprofessionals gezamenlijk na over maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de bouw. Zo ook over de Energietransitie die nodig is om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Onze sectoren kunnen daarin een belangrijke rol spelen als het gaat om buitengevelisolatie en binnen isolatie van de bestaande woningvoorraad. Om goed in beeld te krijgen hoe de markt van na-isolatie er uitziet, werd onderzoeksbureau Buildsight gevraagd hier inzicht in te verschaffen.

 “Buildsight heeft zelf al veel gegevens over de bouw, maar ook het netwerk om kwalitatieve analyses onder woningbezitters, VVE’s en vastgoed onderhoudsbedrijven te doen”, legt Gerard Troost uit, die onderdeel is van een speciale werkgroep na-isolatie van het platform. Samen met Stefan van Strien (directeur van stichting Gevelgarantie), Rob de Jong (directeur van STO) en Paul Spee (oud-directeur van Mapei) vormt Gerard Troost als werkgroep de rechterhand van het platform. “We geven ideeën, coördineren werkzaamheden en begeleiden het proces. Het platform beslist wat er mee gaat gebeuren”, legt Gerard uit.

Onderzoeksdoel

Doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat de omvang van de na-isolatie markt is. Want dat er veel woningen geïsoleerd moeten worden, dat is wel bekend, maar wanneer men kiest voor welke isolatie en waarom; dat was voornamelijk nog gissen. Middels 300 enquêtes heeft Buildsight daarover veel meer gegevens boven water weten te toveren. Zowel bij particuliere woningbezitters, als bij professionele eigenaren en vastgoed onderhoudsbedrijven heeft spouwmuurisolatie de voorkeur, áls daarmee de benodigde isolatiewaarden gehaald kunnen worden. Daar zit meteen ook de crux, want spouwmuurisolatie óf de benodigde isolatiewaarde is in veel gevallen helemaal niet mogelijk.

Belangrijkste redenen na-isolatie
Belangrijkste redenen na-isolatie

Marktomvang in vierkante meters

Buildsight heeft berekend dat de marktvolumes voor na-isolatie aan bestaande woningen de komende jaren zal groeien naar circa 6 miljoen m2 per jaar in 2025. Als we 2023 meerekenen, moet er tot en met 2025 in totaal 1.498.000m2 aan binnenisolatie worden gerealiseerd en 1.710.000m2 aan buitengevelisolatie met bepleistering. Na-isolatiesystemen met steenstrips biedt de komende jaren ook nog eens 736.000m2 aan werkzaamheden. “Er liggen dus enorme kansen voor onze afbouwsectoren”, meent Gerard Troost. “Daarom is het zaak dat we op basis van dit rapport een meerjarenplan bedenken om deze enorme klus te klaren. Want dit vergt nogal wat! We zullen mensen op moeten leiden om dit werk te kunnen doen, maar ook veel meer bekendheid moeten geven aan de mogelijkheden om gevels middels een buitengevelisolatiesysteem of binnen isolatiesysteem op een juiste wijze te renoveren. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat de kennis hierover bij de doelgroepen zeer gering is.”

Geringe na-isolatie kennis

Uit de gehouden enquêtes blijkt dat particulieren maar een zeer beperkt zicht hebben op de verschillende mogelijkheden om hun woning te isoleren. Spouwisolatie wordt gezien als de standaard oplossing, die het best betaalbaar is en de minste overlast geeft. Bij de vastgoed onderhoudsbedrijven is er inmiddels al wel ervaring opgedaan met na-isolatie, waardoor deze doelgroep het vooral als uitdaging is gaan zien om van een traditioneel verwarmingssysteem om te gaan schakelen naar een laag temperatuur verwarmingssysteem in combinatie met gevelisolatie, want hoe wordt dan de gewenste isolatienorm gehaald?

Er is veel behoefte aan een ‘onafhankelijke’ adviseur, die enerzijds kan uitleggen hoe het wooncomfort en het binnenklimaat verbeterd kunnen worden en anderzijds door kan rekenen wat de kostenbesparing is om na-isolatie toe te passen.

“Om uit te kunnen leggen wat na-isolatie van een gevel op het binnenklimaat doet, zullen nog meer afbouwbedrijven zich goed moeten gaan verdiepen in de bouwfysische omstandigheden. Het is ingewikkelde materie en er komt heel wat bij kijken om dit correct te doen; zowel bij buitengevelisolatie als bij na-isolatie van de binnenzijde moet er kennis zijn van temperatuursveranderingen van de gevel, diffusie, capillariteit, koudebruggen en vochthuishouding”, meent Gerard Troost. “Ook al ligt er veel werk te wachten, als sector moeten we daar natuurlijk wel goed doordacht aan beginnen. Maar nu loop ik toch een beetje vooruit op de vervolgstappen… Desalniettemin wordt het enorm belangrijk om alle aanwezige kennis in de sector hierover met elkaar te delen en ook samen op te gaan trekken met andere informatieverstrekkers.”

Ook Jan van den Heuvel, voorzitter van het Platform voor Visie en Strategie van de Afbouw, ziet enorme kansen voor onze branche. “Hiermee kunnen we een grote bijdrage leveren aan een belangrijke maatschappelijke uitdaging: ”de energietransitie”. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de markt goed te adviseren en onze leden op te leiden.”

Onderzoeksrapport

Het Platform voor Visie en Strategie van de Afbouw heeft de rapportage van Buildsight ter beschikking gesteld aan alle leden van NOA. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op het besloten ledengedeelte. Log op noa.nl in met gebruikersnaam en wachtwoord en download de rapportage bij de Branchemonitor Afbouw

Deel dit artikel: