TVL uiterlijk 11 februari aanvragen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 januari 2022

Omzetverliesdrempel TVL verlaagd

Op 26 januari heeft Rijksoverheid bekend gemaakt dat ondernemers 2 weken langer de tijd krijgen om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 2021 aan te vragen. Interessant, want de omzetverliesdrempel is eenmalig verlaagd naar 20%.

Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel. Deze was 30%, maar is voor het vierde kwartaal van 2021 verlaagd naar 20%. Op 26 januari 2022 is deze aanpassing van de TVL gepubliceerd in de Staatscourant.

Wanneer TVL?

Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet een onderneming minimaal 20% omzetverlies hebben, in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag een ondernemer kiezen tussen het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant kondigde het kabinet zaterdag 18 december 2021 een lockdown aan. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimde het kabinet op 21 december 2021 het economisch steunpakket voor het 4e kwartaal van 2021 om werkenden en ondernemers extra ondersteuning te bieden. Ondernemers krijgen nu 2 weken extra om de TVL-subsidie aan te vragen. Op deze manier staat de regeling 8 weken open, zoals ook bij vorige openstellingen het geval was.

Waar TVL aanvragen?

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan de TVL direct worden aangevraagd, of eerst een adviestool worden geraadpleegd. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Ga naar RVO. 

Deel dit artikel: