Ook invoering Wkb wederom uitgesteld
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 oktober 2022

Omgevingswet uitgesteld tot juli 2023

De invoering van de Omgevingswet is met zes maanden uitgesteld naar 1 juli 2023. In een brief aan de Eerste Kamer geeft Minister De Jonge aan dat er meer tijd nodig is voor het testen en oefenen met het digitale stelsel (DSO) dat de wet moet ondersteunen. 

Reden voor uitstel is onder andere een rapport van het Adviescollege ICT-toetsing, dat deze week verscheen. Uitkomst van het rapport is dat het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de nieuwe wet moet ondersteunen, nog veel beperkingen heeft. Die kunnen tot problemen leiden bij het verlenen van bouwvergunningen. De extra zes maanden worden gebruikt voor meer testen en oefenen. 

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft lang vastgehouden om de wet per 1 januari 2023 in te voeren, maar vindt het nu toch onverantwoord. Dat heeft hij in een uitgebreide brief aan de Kamer laten weten. Hij heeft zijn dilemma geschetst, alsook verschillende scenario’s en kwam tot de conclusie dat het opnieuw nodig is om tot uitstel over te gaan: “Ik benadruk dat er sprake is van een grote implementatieopgave waarbij meer dan 400 overheden zich al sinds 2015 voorbereiden op de inwerkingtreding. Duizenden medewerkers bij overheden gaan werken met een stelsel waarin techniek en dienstverlening samenkomen met honderdduizenden gebruikers. Zij verdienen onze volledige ondersteuning maar ook waardering en respect voor wat al is bereikt en voor al hun inzet om ook de laatste stappen te zetten naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.” 

Met het uitstel van de Omgevingswet, is ook de invoeringsdatum van de Wet Kwaliteitsborging opnieuw uitgesteld. Voorlopig is voorgesteld het geheel op 1 juli 2023 in te voeren. 

Lees de brief van minister De Jonge. 

 

 

 

Deel dit artikel: