Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen inwerking op 01-01-2024
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 maart 2023

Omgevingswet en WKB per 1 januari 2024

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verzoek van minister De Jonge om de Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) per 1 januari 2024 in werking te laten treden.

De grootschalige aanpassing van de Omgevingswet - en daarmee de invoering van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen - is inmiddels al zo vaak uitgesteld en doorgeschoven, dat menig ondernemer zich afvraagt of het er überhaupt nog van gaat komen. Maar volgens schrijven van minister De Jonge zijn nu écht belangrijke voorbereidingen getroffen en is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nu voor iedereen benaderbaar om er mee te gaan oefenen.

Het is uitermate belangrijk dat alle partijen in de bouwketen duidelijkheid krijgen wanneer wat gaat gebeuren en er concrete voorbereidingen kunnen worden getroffen om de nieuwe wetgeving toe te gaan passen. Naar zeggen is het nu dus 1 januari 2024 dat de nieuwe Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt.

De wetgeving heeft tot doel om de gehele kwaliteit van bouwprojecten te borgen en naar een hoger niveau te tillen. Er zal nu door partijen hard gewerkt moeten worden om voortgang in het gehele traject te houden. Door het land verspreid lopen, mede door de stikstofproblematiek en hoge inflatie, geplande bouwprojecten nu al vertraging op omdat de vergunningverlening niet tot stand komt. Iedereen heeft de wens dat er duidelijke en in de praktijk goed toepasbare wet- en regelgeving komt, waarmee kwalitatief goed vakwerk kan worden afgeleverd.

Deel dit artikel: