De gebouwde omgeving versneld digitaliseren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 juli 2021

NOA is digiGO- ambassadeur

NOA heeft zich als ambassadeur aangesloten bij digiGO. De kern van digiGO is om samen digitaal op te trekken en daarmee bedrijven, organisaties én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Samen wordt gewerkt aan een aanpak waarmee we de Gebouwde Omgeving versneld digitaliseren.

NOA sloot zich samen met 35 andere organisaties aan bij dit initiatief. “Wij zien het belang in van een verdere digitalisering in de bouw. En standaardisatie daarvan!”, meldt Gert van der Meulen, directeur van NOA. Als ambassadeur van digiGO leggen we een belangrijke basis voor de verdere digitalisering van de gebouwde omgeving. 

Van deal naar doen!

Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel om versneld aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke vraag naar meer woningen, energieneutraal en circulair gebouwde woningen. De ondertekenaars van digiGO hebben afgesproken dat de deal het volgende oplevert:

 1. Deelbare en herbruikbare informatie
  Om alle individueel gedigitaliseerde informatie deelbaar te krijgen, het kennis- en innovatieniveau binnen de gehele sector te vermeerderen en zo een gelijk speelveld te creëren, moeten betrouwbare en bestendige diensten de totstandkoming van een open netwerk stimuleren. Met als uiteindelijk resultaat een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving (DSGO), waarin deelnemers informatie op basis van open standaarden gekoppeld aanbieden.
 2. Toegankelijke informatie
  Het digitaal toegankelijk maken van alle informatie door alle individuele stakeholders. Dit resulteert in digitale projectendossiers, digitale asset informatie en digitaal beschikbare gebiedsinformatie.
 3. Nieuwe functies en geavanceerde werkwijzen
  De beschikbaarheid van data op grote schaal leidt tot nieuwe ideeën en functionaliteiten in de markt, die de samenwerking verder optimaliseren. Dit resulteert bijvoorbeeld in geavanceerde real-time planningsfuncties, calculatiefuncties en materialenmarktplaatsen. Het toepassen van informatie en kennis wordt makkelijker. En we zetten elkaar aan tot de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en diensten.
 4. Innovatie
  Door een nieuwe basis voor non-concurrentiële samenwerking en het delen van kennis en ervaring ontstaat in brede zin ruimte voor innovatie. Uiteindelijk ontstaan nieuwe inzichten en samenwerkingsvormen en gebruiken we nieuwe informatiebronnen en functionaliteiten. Dit resulteert in field labs en toepassing van nieuwe technologieën. Successen zijn beschikbaar voor de gehele sector.

Ambassadeurschap NOA

De ambassadeurs zijn de vertegenwoordigers van alle organisaties die de ‘Deal’ hebben ondertekend en die zich actief inzetten voor de doelen van digiGO. Een afgevaardigde van NOA denkt mee over de koers en draagt bij aan het versnellen van de digitalisering in de eigen achterban en organisatie. Alle digiGO ambassadeurs komen ongeveer twee keer per jaar bijeen om elkaar te informeren over de voortgang en om elkaar aan te zetten tot verdere versnelling.

Op de website van digiGO vindt u een overzicht van de huidige versnellingsprojecten. 

Deel dit artikel: