Sfeervolle bijeenkomst in het Huis van de Afbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 januari 2024

Nieuwjaarsreceptie met feestelijk tintje

Traditiegetrouw houdt NOA op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar een Nieuwjaarsreceptie, om met leden en goede relaties een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Zo ook zaterdag 13 januari 2024. Het was een sfeervolle bijeenkomst in ons Huis van de Afbouw, mét een feestelijk tintje.

Al voor drieën stroomde het NOA-pand in Veenendaal vol met bezoekers. Voor iedereen stond een glaasje champagne klaar en de benedenverdieping was door de medewerkers sfeervol versierd, waardoor er direct een feestelijke stemming heerste.

NOA-voorzitter John Kerstens moest na een uurtje alle gezellige gesprekken even onderbreken. Bij de Nieuwjaarsreceptie hoort immers ook een Nieuwjaarsspeech: “Zo aan het begin van een nieuw jaar is er altijd even tijd voor een korte terugblik”, opende de voorzitter. “Bij NOA hebben we het afgelopen jaar onze best gedaan om elke dag een klein beetje beter te worden. Als bestuur en als medewerkers van ons secretariaat. We hebben de contributiesystematiek aangepast, zodat alle hoofdsectoren meer ruimte hebben voor activiteiten. Zodat we ook iets minder afhankelijk worden van bedrijfstakgeld.”

“Nu ik deel uitmaak van het bestuur van MKB-Nederland zitten we ook dichter op de lobby. Dichter op wat er in Den Haag gebeurt. Dat is en blijft een circus, maar het is wel de plek waar wordt bepaald welke ruimte je als ondernemer krijgt. Waar wordt besloten of de lage btw blijft, of toch wordt afgeschaft. En waar onzalige plannen worden bedacht om het werken met ZZP-ers - of OZP-ers zoals wij zelfstandigen zonder personeel graag noemen - worden bedacht. We zaten afgelopen jaar bovenop die dossiers. Daarnaast hebben we ook aangezwengeld dat de befaamde wig tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon van de werknemer kleiner moet worden. En aangegeven dat wetten en regels ondernemers moeten helpen en niet in de weg zitten.”

John Kerstens bedankte ook de werkgeversdelegatie voor het sluiten van een nieuw onderhandelingsresultaat voor een tweejarige cao. “Het was een lastige periode om een nieuwe cao te moeten sluiten en onze delegatie had ook flinke last van de pas gesloten bouw-cao, waar werknemers er in een jaar tijd ruim 10% bij krijgen. Onze mensen hebben dat kunnen voorkomen, al wordt ook gezegd dat het niet de mooiste cao is die er is gesloten.”

Vervolgens werd Bart Briels samen met zijn vrouw Nancy in het zonnetje gezet. Bart heeft binnen de vereniging een enorme staat van dienst en is na ruim 25 jaar bestuurswerkzaamheden zijn functies aan het afbouwen. Hiervoor wilde het hoofdbestuur hem alvast zeer hartelijk bedanken en hem hiervoor ook tot Erelid benoemen. De voorzitter speldde hem hiervoor onder luid applaus van alle aanwezigen het Eremetaal op. Lees er hier meer over.

Deel dit artikel: