Wat verandert er?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
30 juni 2021

Nieuwe/Aangepaste wetgeving per 1 juli

Met ingang van 1 juli 2021 worden er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. De WBTR treedt in werking, de inlogniveaus van eHerkenning worden opgeschroefd, de minimumlonen stijgen en de telecomwet is aangescherpt. We leggen enkele wetswijzigingen nader uit.

Invoering WBTR

Per 1 juli 2021 geldt voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dat ze het bestuur en toezicht op dezelfde manier moeten regelen als dit het geval is voor bv's en nv's. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) geeft regels die het bestuurlijke proces van een stichting of vereniging professionaliseren. Denk hierbij aan regels met betrekking tot taakvervulling, stemrecht en bestuurdersaansprakelijkheid. NOA zal alle afdelingen, die een eigen vereniging of stichting zijn, apart informeren over de wetgeving. 

Strikte regels voor telemarketing 

Consumenten en eenmanszaken mogen niet meer zonder uitdrukkelijke toestemming door bedrijven benaderd worden voor verkoop. Ook de regels voor bellen met bestaande klanten zijn aangescherpt. Dit betekent wel dat het Bel-me-niet Register ophoudt te bestaan, omdat koud bellen niet meer is toegestaan.

Aanpassing minimumlonen

Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. Het minimumloon per 1 juli 2021 bij een volledig dienstverband is:

€ 1.701,80 per maand
€ 392,55 per week
€ 78,51 per dag

Veiligheidsniveaus eHerkenning

Er zijn verschillende inlogniveau's van eHerkenning. Steeds meer (overheids)organisaties werken met deze veilige inlogmethode. Middels eHerkenning kunt u bijvoorbeeld loonbelasting en vennootschapsbelasting aangeven. De eenvoudigste variant, die met gebruikersnaam en wachtwoord (EH1), komt te vervallen. Vanwege hogere eisen kan er alleen nog ingelogd worden met beter beveiligde varianten. Wij adviseren al jaren minimaal veiligheidsniveau 3 te kiezen. 

Invoer-btw verandert

Bestelt u online wel eens iets kleins, dat buiten de EU wordt aangeboden? Ook over geïmporteerde goederen met een waarde tot en met € 22 moet vanaf 1 juli invoer-btw betaald worden. Eerder was dit vrijgesteld.

Invoering statiegeld op plastic flesjes Alcohol, statiegeld en plastic

Per 1 juli wordt er statiegeld op plastic flesjes ingevoerd: voor ieder flesje met 1000 ml of minder inhoud moet 15 cent statiegeld worden gerekend. Supermarkten en tankstations e.d. moeten de lege flesjes ook gaan innemen. Daarnaast wordt wegwerpplastic verboden. Denk aan artikelen als plastic rietjes en bestek, bedoeld voor eenmalig gebruik. 

De vrijmibo wordt duurder

Er mag niet meer gestunt worden met aanbiedingen op alcoholische producten. Bier en wijn mogen in de supermarkt met een maximum van 25% korting in de aanbieding. Het kratje bier voor de vrijdagmiddagborrel moet nu extra slim worden ingekocht ;-)

Rookruimtes

Vanaf 1 juli mag er in rookhokken van (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen niet meer gerookt worden. De rookruimtes zelf worden, ondanks dat er dus niet meer in gerookt mag worden, nog niet direct verboden, dat komt per 1 januari 2022.

Uitstel betaling Belastingdienst 

Vanwege de coronapandemie was het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst. Zoals eerder bericht is het per 1 juli 2021 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de verruimde regeling, of verlenging er van.

Invoering stikstofwet

Per 1 juli 2021 treedt de Stikstofwet in werking en daarmee ook de vrijstelling voor de aanlegfase van woningen, utiliteitsbouw en infraprojecten.

Deel dit artikel: