Stikstofbeleid opnieuw aan de orde
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 december 2020

Nieuwe stikstofplannen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer gevonden voor haar stikstofplannen. Maar zeker niet iedereen lijkt tevreden.

Schouten stelt een aangepaste wet voor waarin staat opgenomen dat in 2035 de helft minder stikstof wordt uitgestoten. Dat is ambitieuzer dan het doel uit het eerste plan. Hierin werd nog over een stikstofreductie van 25% gesproken, die in 2030 moest zijn behaald. In het nieuwe plan zijn tussendoelen voor 2025 en 2030 opgenomen. “Om dan zeker te weten dat het kabinet op koers ligt”, is het argument van minister Schouten.

Anderhalf jaar geleden greep de Raad van State in, omdat het kabinet met haar stikstofbeleid beschermde natuurgebieden (Natura 2000) verwaarloosde. In één klap werden alle bouwvergunningen die met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te maken hadden ongeldig. Het werk op veel bouwplaatsen kwam stil te liggen en de afgifte van nieuwe vergunningen stokte.

Allerlei bouwpartijen demonstreerden op het Malieveld met de leus “Haal de bouw uit het slob”, waarna er wat noodverbandjes kwamen om de woning- en wegenbouw weer op gang te helpen. Gelukkig kwam er een spoedwet, maar daarmee kon de bouw grotendeels wel door… de boeren voelden dat het stikstofprobleem nu helemaal op hun bordje kwam te liggen. 

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet presenteerde tegelijkertijd met het voorstel van minister Schouten een eigen stikstofwet. Bromet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 minimaal wordt gehalveerd. Vandaag debatteert de Tweede Kamer eerst over de stikstofwet van GroenLinks en aansluitend over de plannen van Schouten.

Deel dit artikel: