Beslisboom voor vergunningverlening
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 oktober 2019

Nieuwe noodoproep aan gemeenten

Vandaag ontvangen alle colleges van B & W en de griffies van de Nederlandse gemeenten een nieuwe brief met een gezamenlijke oproep om de beoordeling van bouwaanvragen weer voortvarend ter hand te nemen.

NOA, AFNL, Bouwend Nederland, MKB Infra, Neprom, NVB en de Vereniging van Waterbouwers stuurden opnieuw een gezamenlijke brief over het programma aanpak stikstof, want door de uitspraak van de Raad van State is de vergunningverlening voor bouw- en infrastructuurprojecten op veel plekken tot stilstand gekomen.

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) mag niet meer als basis worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Daarom heeft het Rijk, op verzoek van de ondertekenaars van deze brief, een beslisboom met toelichting gemaakt om overheden en initiatiefnemers stapsgewijs door de nieuwe juridische werkelijkheid rond stikstof te leiden.

Ondersteunend bij de brief zit ook een factsheet over de PAS en een rapportage van een enquête, die door ruim 800 aannemers en bouwbedrijven is ingevuld: als er geen actie wordt ondernomen, dan leidt dit onvermijdelijk tot een nieuwe (bouw)crisis. Het totaal aantal woningen gemoeid met de genoemde woningbouwprojecten bedraagt ruim 24.000. Alleen al door uitstel - en mogelijk afstel - van de woningbouwprojecten staan 27.000 banen onder druk.

In de brief roepen we op om aan de hand van de beslisboom direct aan de slag te gaan met de bouwaanvragen. Hoe langer er wordt gewacht met het verstrekken van vergunningen, hoe groter de bouwcrisis straks wordt.

Deel dit artikel: