Voldoe aan wet DBA door gebruik van goedgekeurde Modelovereenkomst
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
06 oktober 2022

Nieuwe Modelovereenkomst Afbouw

De Belastingdienst heeft op 29 september 2022 de Modelovereenkomst Afbouw opnieuw beoordeeld en met een kleine aanpassing voor 5 jaar goedgekeurd. De nieuwe modelovereenkomst heeft zo goed als dezelfde inhoud als de vorige. Belangrijk is dat u de nieuwe versie gaat gebruiken, waarin een artikel is geschrapt en het nummer en de datum zijn gewijzigd. 

In een modelovereenkomst met betrekking tot de wet Deregulering Boordeling Arbeidsrelaties (DBA) staan branche specifieke afspraken opgenomen. De Belastingdienst heeft met de nieuwe Modelovereenkomst Afbouw in principe opnieuw een vrijwaring voor 5 jaar gegeven, mits de modelovereenkomst correct wordt gesloten en er in de praktijk ook daadwerkelijk net zo gewerkt wordt als staat beschreven in de modelovereenkomst. 

Oud versus nieuw

De Belastingdienst heeft in de nieuwe Modelovereenkomst Afbouw het kenmerknummer en de datum aangepast. Ook is artikel 1.2 geschrapt uit de vorige modelovereenkomst. In artikel 1.2 stond: “Partijen verklaren dat ze geen arbeidsovereenkomst willen sluiten, maar een overeenkomst van onderaanneming en dat partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden zich zullen gedragen als ondernemers en niet als werkgever en werknemer.”

De reden voor het schrappen van dit artikel is dat het er niet om gaat om met elkaar op te schrijven dat je geen arbeidsovereenkomst sluit. In de modelovereenkomst wordt alleen vermeld wat je afspreekt en niet wat je ‘niet’ wilt afspreken. 

Gebruik Modelovereenkomst Afbouw

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van de beoordeelde overeenkomst. Daarvoor moet in de overeenkomst tussen aannemer en onderaannemer steeds de volgende tekst worden gebruikt: 

"Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29 september 2022 onder nummer 908202110378410 beoordeelde overeenkomst." 

Het is belangrijk bovenstaande tekst op te nemen in de overeenkomst. Gebeurt dat niet dan kunnen aannemer en onderaannemer aan deze overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. 

Meer info

Voor een toelichting over het gebruik van de Modelovereenkomst Afbouw verwijzen we graag naar onze online kennisbank.

Deel dit artikel: