Werknemersportaal MijnPreventie voor gezonde vakmensen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 juni 2023

Nieuw preventie zorgportaal

Werkgevers en werknemers in de afbouw hebben het doel om iedereen gezond te laten presteren en met plezier met pensioen te laten gaan. Daarom heeft Volandis voor werknemers in de bouw, infra en afbouwsectoren een nieuw preventiezorgportaal ontwikkeld.

Kenniscentrum Volandis en preventie-arbodiensten in de sector geven vakkrachten een leven lang toegang tot een persoonlijk preventiezorgdossier. Werknemers kunnen na inloggen alle relevante informatie op 1 plek terugvinden, onafhankelijk van werkgever of arbodienst en volledig conform de privacywetgeving. Waarom? Omdat een leven lang vitaal werken begint met preventie en vroegsignalering.

Samen sterk

Met het preventiezorgportaal faciliteert Volandis het samenwerken van arboprofessionals bij preventiearbodiensten in de bouw, infra en afbouw. Het is het eerst Nederlandse - zo niet Europese - preventiezorgdossier dat arbodienst overstijgend ingezet wordt. Werknemers hebben volledig inzicht in het eigen preventiezorgdossier en kunnen zo hun hele leven lang werkgerelateerde gezondheidsontwikkelingen volgen. Ook wanneer er wordt gewisseld van werkgever of arbodienst.

In het preventiezorgdossier wordt vanaf nu het persoonlijk onderzoeksrapport en persoonlijk actieplan na deelname aan een PAGO opgeslagen. Informatie van voorgaande PAGO’s liggen bij de verschillende arbodiensten opgeslagen en zijn niet naar het portaal verhuisd. Het portaal kan per direct in gebruik genomen worden door elke werknemer die hiervoor uitgenodigd wordt. Het systeem lijkt op een elektronisch patiëntendossier. Overigens zijn de vermelde DIA’s (dit zijn Duurzame Inzetbaarheidsanalyses) van toepassing voor de bouw, maar niet voor werknemers in afbouw.

Inzicht

Bouwartsen, de doktersassistent en andere betrokken professionals gaan werken in het preventiezorgportaal. Zij hebben inzicht in de aangeleverde gegevens die nodig zijn voor hun specifieke taak, echter de regie ligt volledig bij de werknemer. Zo waarborgt Volandis niet alleen de kwaliteit van de preventiezorg, maar ook het eigen zicht op de ontwikkeling. Omdat alle gegevens opgeslagen zijn in een persoonlijk dossier heeft een wisseling van werkgever of arbodienst geen invloed op een leven lang preventiezorg.

Individugerichte preventiezorg

Het preventiezorgdossier biedt veel kansen om onderlinge lijntjes in de arbozorg te verkorten. Volandis gaat dit avontuur vol enthousiasme aan met arbodiensten Richting, Bouw & Gezond, Vechtstad, ArboNed en nieuwe toetreder Medprevent. Naar verwachting sluit ook Arbo Unie aan. Volandis is voornemens om in de 2e helft van 2023 meer nieuwe arbodiensten te contracteren voor de uitvoering van het preventiezorgpakket. De eerste verkennende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

Inloggen

Werknemers ontvangen allemaal een brief waarmee ze een inlog kunnen aanmaken. Dit gaat gemakkelijk op preventie.volandis.nl.

 

Deel dit artikel: