Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
05 maart 2020

Mogelijk lagere Aof-premie voor kleine werkgevers in 2022

Kleine werkgevers gaan misschien per 2022 al een lagere Aof-premie betalen dan middelgrote en grote werkgevers. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. De gedifferentieerde Aof-premie is één van de in 2018 aangekondigde maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gemakkelijker, duidelijker en goedkoper te maken en als compensatie voor de, zeer waarschijnlijk, hogere premie die een werkgever voor de MKB-verzuim-ontzorgverzekering moet gaan betalen. In het wetsvoorstel staat dat werkgevers met een loonsom van maximaal 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon (kleine werkgevers) straks een lagere premie gaan betalen dan werkgevers met een loonsom die groter is dan 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon (middelgrote en grote werkgevers). Het verschil tussen de hoge en lage Aof-premie zal maximaal 2 procentpunt bedragen. De premieberekening voor tussengroep zoals die nog bestaat (10 of meer keren het gemiddelde premieplichtig loon, maar minder dan 100 keer) komt dan te vervallen.

Differentiatie toch al per 2022

De premiedifferentiatie zou eigenlijk pas per 2024 ingevoerd worden, maar werd in december 2019 al naar voren gehaald naar 2022. Om dit te kunnen doen, is wel een wijziging nodig van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV). Hiervoor is thans een wetsvoorstel gepubliceerd dat nog moet worden aangenomen. In het kader daarvan wordt deze eerst gepubliceerd in een internetconsultatie, zodat belanghebbende hierop kunnen reageren waarna mogelijk nog aanpassingen in het wetsvoorstel kunnen plaatsvinden.  Die is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Indien u dit wilt, kunt u er tot en met 20 maart 2020 uw mening over geven. Uiteraard zal ook NOA hier op reageren. Of de thans voorgestelde wetgeving de extra kosten voor een duurdere verzekering voldoende zal compenseren is op dit moment nog maar de vraag, en zullen we dan ook, ondanks het vooralsnog positieve signaal, kritisch op de inhoud beoordelen.

2021 is overgangsjaar

Het is nog onbekend wat er precies gebeurt in het overgangsjaar 2021. In het wetsvoorstel staan nog meer maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gemakkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. De belangrijkste zijn:

  • Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een werknemer wordt leidend.
  • Invoering van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1-1-2020
  • In totaal wordt er € 10 miljoen geïnvesteerd om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten.
  • Zieke werknemers krijgen een grotere rol bij de loondoorbetalingsperiode: hun visie op het re-integratietraject wordt een verplicht onderdeel van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. Deze maatregel zal in een ministeriële regeling nader worden uitgewerkt.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Deel dit artikel: