In praktijk onuitvoerbaar
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 juni 2020

Minister Koolmees trekt wet inzake minimumtarief zzp'ers in

Afgelopen maandag kwam het bericht naar buiten dat het kabinet het wetsvoorstel voor een minimumtarief van € 16,- bruto per uur voor zzp'ers heeft ingetrokken. Dit voorstel, waarin o.a. ook een zelfstandigheidsverklaring e.d. was opgenomen, bleek uiteindelijk te veel haken en ogen te hebben en zo goed als onuitvoerbaar in de praktijk.

De vele kritiek op o.a. de internetconsultatie over de wet, waar ook NOA duidelijk te kennen heeft gegeven deze wet niet te zien zitten, heeft duidelijk gemaakt dat er geen draagvlak was voor deze wet en ook de uitvoerbaarheid op onoverkomelijke bezwaren stuitte. Het gevolg van het intrekken van de wet is wel dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) nog gewoon aan de orde is. Tot op heden was echter de handhaving van deze wet op een laag pitje gezet omdat er iets nieuws zou komen. Nu dit niet het geval is, moeten we afwachten of er op dat gebied nu meer gaat gebeuren.

In het kader van de wet DBA is er - in principe - de mogelijkheid om u te vrijwaren bij het werken met zzp'ers, door middel van een Modelovereenkomst. Door het gebruiken van een modelovereenkomst leggen opdrachtgever en opdrachtnemer (de zzp'er) vast dat er op basis van ondernemerschap met elkaar gewerkt wordt en niet op basis van werknemerschap. In principe krijgt u door het gebruik van een modelovereenkomst een vrijwaring voor maximaal 5 jaar voor mogelijke naheffingen als blijkt dat er in de praktijk toch anders gewerkt wordt dan op papier is overeengekomen. De fiscus kan op basis van de aangetroffen situatie in de praktijk tot een andere conclusie komen. Echter door het gebruik van een modelovereenkomst, ligt de bewijslast bij de fiscus en niet bij de ondernemers. Ook voor de afbouwsector heeft NOA een modelovereenkomst ontwikkeld die al sinds 2016 gebruikt kan worden. Deze modelovereenkomst kunt u downloaden. U vindt hier tevens alle verdere informatie en uitleg over het gebruik er van. Het niet doorgaan van de nieuwe wet zal zeker niet betekenen dat er niets meer gaat gebeuren op het gebied van zzp'ers. Uiteraard blijft NOA de ontwikkelingen volgen en houden wij u hiervan op de hoogte.

Deel dit artikel: