We leggen uit wat dit betekent
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 november 2020

Loonverwerking week 53 - 2020

Alle bedrijven die de lonen/salarissen per week of per 4-weken (laten) verwerken, hebben dit kalenderjaar een loonweek 53. We leggen uit wat dit concreet betekent voor de urenaanlevering, de loonverwerking en de premie Bedrijfstakeigen Regelingen. 

Let op: dit is dus niet van toepassing als u een maandverloning toepast. Bij maandverloning moet u wellicht wel met uw softwareleverancier afstemmen of de uren van december onder weeknummer 52 aangeleverd kunnen worden (week 53 is niet juist).

Urenaanlevering 

  • U dient de uren van week 53 apart aan te leveren (en na de uren van P13/week 52).
  • Als u uw uren via een ERP- of ander softwarepakket aanlevert, stem dan met uw softwareleverancier af of de uren van week 53 apart aangeleverd kunnen worden. 

Bepalingen vanuit vaste gegevens werknemer 

  • Een bijboeking van roostervrije- en/of snipper- en/of kort verzuimuren zal in deze loonweek niet plaatsvinden. 
  • De werknemers die vaste inhoudingen/uitbetalingen per betalingsperiode in het stamgegeven hebben staan, krijgen die in loonweek 53 naar evenredigheid ingehouden/uitbetaald. 
  • Er zal geen bijtelling en inhouding privégebruik voor de auto van de zaak plaatsvinden.
  • De (eventueel) CAO-gerelateerde werkgeversbijdrage aanvullende ziektekostenverzekering wordt niet meegenomen in week 53.
  • Uitkeringen via werkgever (vanuit UWV/Pensioen) worden niet meegenomen in week 53.
  • Ook voor de DGA (met gebruikelijk loon) wordt een extra loonverwerking verzorgd. 

Let op: zijn er nog andere inhoudingen/bijbetalingen die in week 53 niet mogen plaatsvinden, of juist wel, dan dient u dit zelf bij de urenverantwoording van week 53 op te geven. 

Loonbelasting en Premies Bedrijfstakeigen regelingen (BTER) 

  • De loonheffing geschiedt volgens de weektabel. 
  • Voor de werknemers vallend onder de CAO Bouw & Infra, Timmerindustrie, Afbouw- en Natuursteenbedrijven zijn in de voorgaande jaren in 52 weken (260 dagen) reeds de premies betaald op basis van het werkelijk aantal kalenderdagen van het betreffende jaar. Dit betekent dat er voor de week- en 4 wekenloners in week 53 geen BTER-premies berekend hoeven te worden. Dit houdt dus in dat er o.a. geen pensioenpremies en (voor de CAO Bouw) geen tijdspaarfonds (dagen/duurzame inzetbaarheid) berekend worden.

Bron: SCAB Accountants & Adviseurs

Deel dit artikel: