Nadere toelichting verhogingen conform cao-afspraken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 februari 2022

Loonsverhoging per 1 maart

In de cao-Afbouw 2022-2023 zijn diverse momenten afgesproken om de lonen van werknemers te verhogen. De afgelopen weken krijgt ons secretariaat met enige regelmaat vragen over de salarisverhogingen per 1 maart 2022. We zetten de cao-afspraken voor die datum op een rij:

In de cao-Afbouw 2022-2023 staan de garantielonen per 1 maart 2022 vermeld (vanaf artikel 43). De loonsverhogingen dienen daadwerkelijk per 1 maart te worden doorgevoerd. Dus bij een 4 wekenloon betekent dit dat een gedeelte van de periode al op basis van de nieuwe garantielonen moet worden berekend. 

Prestatietoeslag

Betaalt u een werknemer boven het garantieloon een prestatietoeslag in de vorm van een percentage? Dan berekent u de nieuwe prestatietoeslag door hetzelfde percentage te nemen over het hogere garantieloon wat per 1 maart 2022 geldt. Als de prestatietoeslag een vast afgesproken bedrag is, dan wordt alleen over het garantieloon de verhoging betaald. 

Eenmalige uitkering

In de cao is ook afgesproken dat per 1 maart 2022 alle werknemers eenmalig € 75,- uitgekeerd krijgen. Dit is een bruto bedrag

Deel dit artikel: