Loondoorbetaling zieke werknemer
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 februari 2022

Loondoorbetaling conform cao

In de cao-Afbouw is geregeld dat zieke werknemers vanaf de eerste dag ziekte minimaal 85% van het loon krijgen uitgekeerd. Dit blijft van kracht in het gehele eerste en tweede ziektejaar. Wettelijk is dat anders geregeld.

De laatste tijd krijgt ons secretariaat vragen over de loondoorbetaling bij ziekte. Wettelijk is geregeld dat in het eerste ziektejaar 100% wordt doorbetaald en in het tweede ziektejaar 70%. Van deze wet mag worden afgeweken bij CAO. In de cao-Afbouw is daarom afgesproken dat het eerste ziektejaar - vanaf dag 1 van de ziekte - er minimaal 85% van het loon wordt betaald en ook voor het tweede ziektejaar geldt een loondoorbetaling van 85%. 

Minimaal 85% loondoorbetaling bij ziekte

In de praktijk zien we dat bedrijven in (een gedeelte van) het eerste ziektejaar van een werknemer weleens naar boven afwijken. Aangezien er is geregeld dat er minimaal 85% loon moet worden doorbetaald, is méér uitbetalen geen probleem. Het is echter niet toegestaan om dit later in de ziekteperiode met terugwerkende kracht te compenseren. Het minimaal vastgestelde percentage in de cao-Afbouw - 85% dus - moet altijd worden uitgekeerd. Dit geldt gedurende het eerste én het tweede ziektejaar. 

Geen wachtdagen bij ziekte!

De wet en sommige andere cao’s geven de mogelijkheid om bij ziekte maximaal 2 wachtdagen in te houden. Dit betekent dat er dan is afgesproken dat die dagen niet worden betaald, of van het verlof worden ingehouden. Voor medewerkers vallend onder de cao-Afbouw is dit echter niet mogelijk. Zoals gesteld is in de cao-Afbouw afgesproken dat er altijd minimaal 85% moet worden uitgekeerd en er kunnen dus geen wachtdagen worden ingehouden. 

Deel dit artikel: