60-plusregeling verlengd tot eind 2024
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 april 2024

Laat zieke medewerkers ouder dan 60 nog dit jaar toetsen

Medewerkers die ouder zijn dan zestig jaar en dit jaar de grens bereiken van twee jaar uitval door ziekte, kunnen nog steeds in aanmerking komen voor de zogeheten 60-plusregeling. Deze maatregel is namelijk met een jaar verlengd tot 1 januari 2025. Laat 60-plussers, die binnen deze termijn twee jaar ziek zijn, beoordelen door het UWV.

Het gaat om de vereenvoudigde WIA-beoordeling waarbij alleen een arbeidsdeskundige beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100). Dit gebeurt schriftelijk, via toetsing van het Re-Integratie Verslag (RIV-toets) en op basis van medische informatie van de bedrijfsarts. Er komt dus geen verzekeringsarts aan te pas. Wel moeten alle documenten aangeleverd worden zoals bij een reguliere WIA-aanvraag, dus de probleemanalyse van de bedrijfsarts, het plan van aanpak van de re-integratie en eventuele bijstelling daarvan, de spreekuurrapportages van de bedrijfsarts en de eerstejaars- en eindevaluatie van het plan van aanpak. Denk ook aan het actueel oordeel van de bedrijfsarts en alle overige documentatie over de re-integratie, zoals voortgangsrapportages en een rapportage van arbeidsdeskundig onderzoek. Bij onvoldoende re-integratie inspanningen kan sprake zijn van een loonsanctie, dus houd er rekening mee dat het normale proces volledig is doorlopen, zodat aan alle eisen is voldaan.

Het voordeel van deze vereenvoudigde beoordeling is dat er sneller duidelijkheid is of er recht is op een WIA-uitkering. Door achterstanden bij UWV duurt een reguliere aanvraag met beoordeling van de verzekeringsarts namelijk veel langer. Als blijkt dat er recht is op een WIA-uitkering, dan krijgt de 60-plusser een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het pensioen. Het is niet mogelijk een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 35-80) te ontvangen. Er kan immers niet worden getoetst welke mogelijkheden de medewerker nog heeft om te werken. Om in aanmerking te komen voor de 60-plusregeling kan de medewerker dus ook niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, ook niet als deze nog inkomsten heeft.

Belangrijkste kenmerken 60-plusregeling

De vereenvoudigde, schriftelijke WIA-beoordeling onderscheidt zich van het reguliere traject door het volgende:

  • Medewerkers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2025 twee jaar ziek zijn en op dat moment 60 jaar of ouder zijn, kunnen kiezen voor deze vereenvoudigde WIA-beoordeling.
  • Hierbij is alleen een arbeidsdeskundige betrokken (er vindt dus geen beoordeling plaats door een verzekeringsarts).
  • Zowel de medewerker als de werkgever moeten beide instemmen met deze vereenvoudigde WIA-beoordeling.
  • Ook kunnen de medewerker en de werkgever bezwaar maken tegen de beslissing van de vereenvoudigde WIA-beoordeling. Bijvoorbeeld als men van mening is dat er sprake is van IVA, in dat geval moet er wel een medische beoordeling plaatsvinden).
  • Aangezien er geen verzekeringsarts bij betrokken is die eventuele beperkingen kan opstellen, is het voor een arbeidsdeskundige niet mogelijk om een arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen.
  • De vereenvoudigde WIA-beoordeling houdt rekening met de feitelijke inkomsten (praktische verdiensten). Wanneer de medewerker minder dan 35% inkomensverlies heeft, wordt de WIA-uitkering afgewezen.

Neem voor meer informatie of begeleiding bij dit traject contact op met Bernie van Megen van Pre-Sense op telefoonnummer 030-6624795 of 06-10149686.

Deel dit artikel: