Wat betekent dit voor de gebouwde omgeving
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 juli 2019

Klimaatakkoord

Om de doelstelling van 2030 te behalen, is de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties tot een Klimaatakkoord gekomen. Dit is een pakket aan maatregelen waarmee het politieke reductiedoel van 49% in 2030 moet worden gerealiseerd. In dit akkoord staan afspraken met verschillende sectoren over maatregelen die de komende 10 jaar genomen moeten worden om de klimaatdoelen te halen. We zoomen in op de afspraken over de gebouwde omgeving.

Download de pdf op ware grootte

Drieënhalf jaar nadat bijna tweehonderd landen in Frankrijk het Parijse Klimaatakkoord sloten, presenteerde Nederland vrijdag 26 juni een eigen klimaatakkoord. Het doel van de honderden maatregelen is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Na anderhalf jaar onderhandelen ligt het er eindelijk, maar of iedereen er blij mee is? Over dertig jaar moeten we vrijwel geen CO2 meer uitstoten en in 2030 de helft (49 %) minder dan in 1990. Om daar te komen gaan binnen tien jaar de kolencentrales dicht moeten we de komende dertig jaar van het gas af. Wat betekent dit akkoord concreet voor de gebouwde omgeving?

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren in 31 jaar tijd. Als eerste stap moeten in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. In het Klimaatakkoord staat dat dit wijk voor wijk moet gebeuren, in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is.

Download de pdf op ware grootte

Het gaat niet alleen om woningen, ook kantoorpanden en bedrijfsgebouwen moeten verduurzamen. Doelstelling is dat leven, wonen en werken duurzaam en comfortabel wordt, op een manier die voor iedereen haalbaar én betaalbaar is. Om dit te bereiken, zijn in het akkoord globaal de volgende instrumenten bepaald:

  • In het najaar start het Rijk met een programma om eigenaar-bewoners te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen om direct de energierekening te kunnen verlagen. Hiervoor is € 93 miljoen beschikbaar.
  • Tot 2030 is er circa 100 miljoen euro subsidie per jaar beschikbaar voor eigenaar-bewoners en VVE’s. In totaal is dat circa 1 miljard euro.
  • In 2019 en 2020 wordt de Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH) voor isolatiemaatregelen opnieuw opengesteld, voor in totaal €90 miljoen euro. Er komt een warmtefonds, toegankelijk voor iedereen, van waaruit men een financiering tegen lage rente en een lange looptijd kan afsluiten. Er wordt gestreefd naar woonlastenneutraliteit voor steeds meer huishoudens en steeds meer situaties. Dat betekent dat de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie en financiering of huur gelijk blijft of lager wordt.
  • Er moet een gebouwgebonden financiering mogelijk worden; bij verkoop van het huis kan de financiering automatisch worden overgedragen aan de volgende woningeigenaar.
  • Het Kabinet verlaagt de energiebelasting in 2020 voor een huishouden met een gemiddeld verbruik met € 100,- en zorgt dat hij niet stijgt in 2021.
  • Op termijn wordt het gas duurder en de elektra goedkoper, zodat mensen extra worden geprikkeld om over te stappen op elektrisch koken en duurzaam verwarmen. Een huishouden met een gemiddeld verbruik zal door deze wijziging niet meer gaan betalen.
  • Degenen die als eerst aan de slag gaan worden beloond: Voor het Programma Aardgasvrije Wijken is ruim 400 miljoen beschikbaar tot en met 2030, om bestaande wijken aardgasvrij te maken en te leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Zo moet  het voor iedereen goedkoper en makkelijker worden.

Er zijn meerdere video’s over het Klimaatakkoord en wat dit betekent voor de gebouwde omgeving. Ga naar de playlist op YouTube.

Deel dit artikel: