Onduidelijkheden over het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 mei 2021

Kamervragen over WKB

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: er wordt al jaren over gesproken en zeker ook over de daadwerkelijke invoering van de wetgeving. Meermaals is de invoeringsdatum uitgesteld. Eindelijk stond vast dat de WKB met ingang van 1 januari 2022 van kracht zou worden, maar vorige maand stuurde de Eerste Kamer allerlei vragen aan minister Ollongren.

Brief van Eerste Kamer over WKB en Bkb


In de brief van de Eerste Kamer aan Ollongren worden niet alleen vragen gesteld over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) maar ook over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). De minister zou deze maand in gesprek gaan met lagere overheden, omdat ze vindt dat de nieuwe wetgeving op verantwoorde wijze moet worden ingevoerd. De datum staat, na meerdere verschuivingen, op 1 januari 2022. Als Ollongren na overleg alternatieve data voorstelt, moet de Eerste Kamer hier opnieuw mee instemmen. En de Eerste Kamer wil dus ook nog graag antwoord op de openstaande vragen…

Harde datum nodig voor voorbereiding

Die gaan voornamelijk over het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Er staan mensen te popelen om nu echt daadwerkelijk als kwaliteitsborger aan de slag te gaan, maar bij gemeentes is iedereen nog gewend dat vergunningaanvragen onder de Wabo worden ingediend. Hoe verloopt die overgang? Er wordt nu druk gediscussieerd of en wanneer het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen daadwerkelijk in de Staatcourant moet worden gepubliceerd. Een harde datum voor de inwerkingtreding van de WKB is nodig om bouwers, gemeenten en kwaliteitsborgers zich te laten voorbereiden op de veranderingen én dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. 

Deel dit artikel: