Ruim 100 leerlingen geïnformeerd
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 juni 2019

Jongeren enthousiasmeren voor techniek

Op 27 juni viert Bouwmensen Utrecht, die onlangs tevens opleidingslocatie van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw is geworden, haar 7e lustrum. Er wordt dan veel aandacht besteed aan het enthousiasmeren van jongeren voor technische vakken. Ook werden deze week in Bergen op Zoom ruim 100 nieuwe leerlingen met hun ouders/begeleiders geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden.

Bouwmensen Utrecht leidt al 35 jaar lang jonge mensen op voor een uitvoerend bouwberoep binnen het leerlingstelsel in de regio. Tijdens het jubileum zal veel aandacht worden besteed aan alle initiatieven om jeugd weer techniek-minded te krijgen: want jeugd en techniek, het is een combi die maar moeilijk op gang komt.  Voor de toekomst van de bouwnijverheid is instroom van jeugd essentieel.  Wil de sector doelstellingen gaan halen in het kader van nieuwbouw, energietransitie, nul op de meter etc., is het hoog tijd om de kaders te creëren om jeugd te laten zien hoe geweldig het is om in de techniek hun toekomst te zoeken. Dat kan alleen wanneer we jeugd van jongs af aan laten ervaren hoe leuk techniek is en hoeveel talent zij hebben. Tijdens de jubileumbijeenkomst wordt daar aandacht aan besteed en ook verteld over een techniek experience centre (TEC), dat in Overvecht moet komen. Ook zal er veel aandacht zijn voor de samenwerking met vmbo scholen.

Dinsdagavond 25 juni werden op het Markiezaat College in Bergen op Zoom ruim 100 enthousiaste nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers welkom geheten. Deze opleidingslocatie van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw is blij met de toename van jongeren, die kiezen voor een technisch beroep.

Deel dit artikel: