De Nederlandse Arbeidsinspectie focust op eerlijk, gezond en veilig werk
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 januari 2023

Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft zowel een Meerjarenplan 2023-2026 gepubliceerd, als een Jaarplan met de focuspunten voor 2023. Veel van wat ze deden blijft nodig, schrijft de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat is reactief controleren, maar ook actief campagnevoeren op specifieke deelplannen. Die hebben allemaal tot doel om veilig, gezond en eerlijk te werken.

Fysieke en psychosociale arbeidsbelasting

Fysieke belasting is bijvoorbeeld een probleem van alle tijden, ondanks de vele maatregelen die er tegen genomen zijn. De coronapandemie en het thuiswerken hebben grote invloed op de psychische belasting van werkenden gehad, meldt de Arbeidsinspectie in hun Jaarplan. Daarom worden de inspanningen om werkgevers hier alert op te maken en proactief te reageren geïntensiveerd. Want PSA - psychosociale arbeidsbelasting - is de hoofdoorzaak van ziekteverzuim.

Schijnconstructies

De focus op schijnconstructies, CAO-naleving en migratiefraude staat ook in 2023 centraal in het programma. Dan gaat het onder meer om het terugdringen van schijnconstructies die functioneren als malafide verdienmodel en constructies die werkgevers inrichten rond mensen die komen werken van buiten de EER. Ook de controle op Nederlandse werkgevers die arbeidskrachten met of zonder een tewerkstellingsvergunning inzetten, waarbij de rechten van deze mensen op het gebied van arbeidswetgeving worden overtreden, wordt geïntensiveerd. 

Goed werkgeverschap

De Arbeidsinspectie start dit jaar een nieuw programma voor ‘Goed werkgeverschap’. Daarbij richt ze zich op activiteiten in sectoren waar de risico’s op eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In eerste instantie gaat het om ketens in de agrifood, industriële productie, bouw en recycling, de 24-uursbezorgeconomie en de gemaks- en verzorgingsdienstverlening. 

Controles

Naast het actieve werk in de programma’s voert de Nederlandse Arbeidsinspectie ook reactief werk uit. Dit werk gebeurt op basis van meldingen of verzoeken en maakt een substantieel deel uit van het werk van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan gaan om signalen, klachten, meldingen of verzoeken van bijvoorbeeld burgers, personeelsvertegenwoordigers of ondernemingsraden, vakbonden, andere organisaties en samenwerkingspartners. Meldingen gaan over ongevallen en situaties waarbij sprake is van ongezond, onveilig en oneerlijk werk.

Meer weten over gerichte acties van de Arbeidsinspectie? Download het Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie.

Deel dit artikel: