Bedrijfshulpverlening in uw bedrijf goed geregeld?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 december 2021

Interessepeiling BHV

Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlening goed is geregeld. Dat hoeft u niet allemaal zelf te kunnen, ook werknemers kunnen een BHV-certificaat halen. BHV-ers kunnen snel ingrijpen bij calamiteiten, zoals brand of een ongeluk. 

BHV is verplicht gesteld voor alle bedrijven met 1 of meerdere werknemers, maar ook als u als zelfstandig ondernemer, bezoekers, vakantiekrachten etc. op de werkvloer hebt rondlopen. De BHV verplichting is geregeld in de Arbowet. U bent verplicht voldoende BHV-ers aanwezig te hebben in uw bedrijf. Maar hoe weet u wat voldoende is? Dat ligt grotendeels aan de risico’s binnen uw bedrijf, deze zijn vastgelegd in de RI&E. Elk bedrijf is verplicht om een RI&E te hebben die actueel is. Daarin is ook het bedrijfsnoodplan opgenomen waarin de BHV structuur is opgenomen. 

BHV-training

Weten u en uw medewerkers hoe te handelen als iemand zich bezeert of onwel wordt? Of als er brand is? In de training Bedrijfshulpverlening leert u hoe te handelen in een noodsituatie. Ook als u of uw medewerker al eerder een BHV-certificaat hebben gehaald, dan moet er regelmatig, een herhalingstraining worden doorlopen om up-to-date te blijven. 

BHV via NOA up-to-date houden?

Is het BHV-certificaat van u of uw medewerker verlopen? Of wilt u zelf of een werknemer een BHV-training volgen om het certificaat te behalen? Mogelijk kan dat vanaf 2022 via NOA worden geregeld! We inventariseren hoeveel animo er is om deze trainingen gedurende het jaar bij NOA in Veenendaal te volgen. Laat het onderstaand weten als u belangstelling hebt om uzelf of medewerkers hiervoor in de toekomst aan te melden. Voor deze trainingen gelden geen subsidiemogelijkheden, maar we zorgen dan uiteraard voor een marktconforme cursusprijs en bevoegde docenten die deze trainingen vol enthousiasme verzorgen. 

Welke training voor wie:

  • Personen die nog geen BHV hebben, moeten vooraf een e-learning doornemen, waarin alle theorie wordt behandeld. De e-learning wordt afgesloten met een examen. Daarna volgt bij NOA in Veenendaal een praktijkdag. Als ook de praktijkdag met goed gevolg wordt afgesloten, wordt naderhand een BHV-pasje met certificaat toegezonden. 
  • Personen die hun certificaat willen verlengen, hebben alleen de verplichting om een praktijkdag te volgen. Na afloop van de praktijkdag wordt het certificaat verlengd en wordt een nieuw BHV-pasje opgestuurd.
  • Na de BHV-training is de deelnemer vertrouwd met de basistechnieken van bedrijfshulpverlening, beheerst hij/zij de basistechnieken voor levensreddende handelingen en brandbestrijding én reanimatietechnieken met toepassing van de defibrillator.

Belangstelling

  •  *
  • naam@bedrijf.nl
  • 012-3456789
Deel dit artikel: