Ketenpartners gaan voor Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 juni 2022

Intentieverklaring Samen Doorbouwen

Dinsdag 31 mei hebben de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op initiatief van Bouwend Nederland en met heel veel ketenpartners in de bouw de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden ondertekend. In de intentieverklaring zijn uitgangspunten vastgelegd hoe er gezamenlijk wordt omgegaan met de kostenstijgingen die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. 

Het doel van de intentieverklaring is om de risico’s te verkleinen, de schade te beperken en vooral ook de bouwproductie op gang te houden. Uitgangspunt is dat dit op een dusdanige manier gebeurt, dat het zowel opdrachtnemer als opdrachtgever past. 

De belangrijkste aspecten uit de verklaring

Er zijn op hoofdlijnen meerdere aspecten benoemd in de intentieverklaring, maar de belangrijkste zijn:

  • Het financiële risico wordt niet eenzijdig bij één partij in de keten neergelegd
  • Opdrachtnemers en opdrachtgevers maken in goed overleg afspraken hoe om te gaan met de kostenstijgingen en leveringsproblemen
  • Contractpartijen treden in overleg hoe er wordt omgegaan met de gevolgen van de kostenstijgingen en de leveringsproblemen binnen bestaande contracten
  • Alle partijen in de keten werken in goed vertrouwen aan het op gang houden van de bouwstromen.

Deze intentieverklaring kan een leidraad zijn voor ondernemers om het gesprek met de opdrachtnemer aan te gaan. Het kan helpen om de gevolgen van de kostenstijgingen en de soms stokkende materiaalleveranties aan de klant toe te lichten. 

Deelnemende partijen en ketenpartners

Met NOA hebben de volgende partijen en ketenpartners in de bouw en infra de intentieverklaring ondertekend: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aedes, IPO Interprovinciaal Overleg, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB), Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, TKI Urban Energy, TNO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Unie van Waterschappen, Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL), MKB INFRA, Vereniging van Waterbouwers, Cumela, Hibin, Koninklijke OnderhoudNL, FME, Fedet, VMRG, Bouwen met Staal, Koninklijke Staalfederatie, Federatie NRK, Betonhuis, vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, Nederlandse Isolatie Industrie, Koninklijke Metaalunie,  Nederlandse Vereniging van Polyurethaanhardschuimfabrikanten en BUREAULEIDING.

 

Deel dit artikel: