Kennispaper over de opvolger van het opstookprotocol
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 mei 2024

Ingebruiknameprotocol dekvloer

Bij traditionele dekvloeren met vloerverwarming werd altijd geadviseerd om het opstook- en afkoelprotocol te volgen. Vandaag de dag wordt er vaak van dit type vloeren met specifieke ontwerpeisen afgeweken. Daarom is het nieuwe advies om een ingebruiknameprotocol te volgen. TBA schreef hier een kennispaper over.

Allereerst is onderzocht of het “gebruikelijke” opstook- en afkoelprotocol nog wel relevant was. Geconstateerd werd dat er tegenwoordig veel variaties zijn van de oorspronkelijke verend opgelegde dekvloer waarvoor het opstookprotocol werd ontwikkeld.

Schade

Veel dekvloerontwerpen wijken nu af van de oorspronkelijke ontwerpeisen van een dekvloer met vloerverwarming. Bijvoorbeeld, dekvloeren op isolatie worden niet altijd voorzien van alle kantstroken, velddilataties ontbreken en dekvloeren met vloerverwarming worden vaak hechtend in plaats van op isolatie aangebracht. Deze afwijkingen kunnen leiden tot scheurvorming en onthechtingen in de dekvloer, vooral wanneer opstook- en afkoelprotocollen worden gevolgd.

Ingebruiknameprotocol

In de TBA-kennispaper 3: “Is een opstookprotocol nog wel actueel?, maart 2024” wordt uitgelegd waarom door thermische voorbelasting veel fijne haarscheurtjes ontstaan in een dekvloer die conform het traditionele opstook- en afkoelprotocol geleidelijk wordt opgewarmd en afgekoeld. Bij moderne vloertoepassingen kan dit protocol echter leiden tot ernstige schade, zoals scheurvorming en onthechtingen. In plaats van een opstook- en afkoelprotocol te volgen, wordt aanbevolen over te stappen naar een ingebruiknameprotocol. Dit protocol betreft een geleidelijke opwarming of afkoeling van de dekvloer, uitgaande van de actuele omgevingstemperatuur, zonder de risico’s van bovenmatige schade door temperatuurfluctuaties.

TBA-kennispaper 3

Door over te stappen naar het gebruik van een meer hedendaags ingebruiknameprotocol kan de kans op schade aan de dekvloer behoorlijk worden verminderd, terwijl de effectiviteit van de vloerverwarming behouden blijft.

Aanbevelingen op basis van de kennispaper zijn:

  • Pas geen opstook- en afkoelprotocollen meer toe.
  • Stel de proceswatertemperatuur van de vloerverwarmingsinstallatie zo bescheiden mogelijk in. Een hogere temperatuur levert een grotere schadekans is de eenvoudige regel.
  • Pas een ingebruiknameprotocol toe om de vloerverwarming in gebruik te nemen als dat noodzakelijk is, dat wil zeggen alleen rustig opwarmen of alleen rustig koelen.
  • Zie liever af van dag-nachtinstellingen.

De TBA-kennispaper 3: “Is een opstookprotocol nog wel actueel?” is te downloaden.

 

 

Deel dit artikel: