Bredere belangstelling voor VMBO-profiel BWI werkt door!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 april 2021

Hogere instroom afbouw opleidingen

VMBO leerlingen kiezen vaker voor het profiel BWI: Bouwen, Wonen en Interieur. Fantastisch, want hierdoor is de instroom van leerlingen in het studiejaar 2020-2021 bij de MBO-opleidingen Stukadoren, Plafond- en Wandmontage, Vloerenleggen en Natuursteenbewerken met 6,2% gegroeid.

Meer VMBO-leerlingen kiezen voor BWI

Tussen hun twaalfde en vijftiende levensjaar moeten leerlingen van het VMBO al een richting kiezen waarin zij verder willen leren en werken. Ontzettend lastig, om dit al zo vroeg te moeten bepalen. Er is een aanbod van 10 profielen, zoals Groen, Zorg en Welzijn, Mobiliteit en Transport en BWI. Tegenwoordig kiezen weer méér leerlingen voor Bouwen, Wonen en Interieur. Er zijn dit jaar 2,7% meer aanmeldingen voor BWI dan het vorig schooljaar.

Toename instroom afbouwopleidingen

Dit leidt tot een hogere doorstroom van deze leerlingen naar werken en leren in de verschillende bouwsectoren, zo meldt Savantis. In de sector Afbouw is dit al merkbaar. Het aantal leerlingen bij de MBO-opleidingen Stukadoren, Plafond- en Wandmontage, Vloerenleggen en Natuursteenbewerken is in het studiejaar 2020-2021 namelijk met 6,2% gegroeid.

Imago BBL-opleidingen afbouw groeit

Bij de beroeps- en studiekeuze, die jongeren vaak in samenspraak met hun ouders maken, spelen meerdere factoren een rol. Is het een leuk beroep? Is er voldoende werk in de toekomst? Is er een goede vakopleiding in de buurt? Kan ik een goed leerbedrijf vinden? Er is hard gewerkt om de BBL-opleidingen in de afbouw via allerlei platformen goed neer te zetten, en dat werkt! Het VMBO- en MBO-onderwijs en het bedrijfsleven werken hierin nauw samen.

Aantrekkelijke opleidingen en carrière kansen

Middels de NOA Opleidingsbedrijven Afbouw, de voorlichtings- en promotiecampagne Afbouwprofs en het Platform VMBO BWI waarvoor Savantis het secretariaat voert en de enthousiaste houding van individuele bedrijven die nieuwe (potentiële) vakkrachten werven, werken we gezamenlijk aan het imago van onze branche. We bieden aantrekkelijke opleidingen én een prachtige carrière in een van onze afbouwsectoren. Laten we daar vooral mee doorgaan! 

Deel dit artikel: