Nieuwe module Regiewerk van Docsure
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 september 2022

Grip op regiewerk

Werken met onderaannemers in regie wil zeggen dat de totaalprijs van het werk vooraf niet vaststaat. Er is geen vaste aanneemsom afgesproken. De onderaannemer stuurt achteraf een factuur voor de geleverde arbeid, materieel en materialen. Werkzaamheden die ‘in regie’ worden uitgevoerd, kunnen in de praktijk discussie geven. Begunstigend lid Docsure heeft daarom een online tool om grip te houden op regiewerk.

Een aannemingsovereenkomst wordt in regie afgesloten, wanneer de aannemer en de onderaannemer geen vaste aanneemsom afspreken. De onderaannemer ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gewerkte uren, geleverde materialen en het materieel. De reden om geen vaste aanneemsom af te spreken kan bijvoorbeeld zijn, dat er van tevoren niet goed kan worden aangegeven hoeveel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

Zonder heldere afspraken kans op discussie
Soms komt het voor, dat de aannemer en de onderaannemer geen heldere afspraken maken. Dan ontstaat er achteraf discussie over de vraag of er een prijsafspraak is gemaakt, of dat er sprake is van regiewerk. Als er een vaste prijs is afgesproken, ligt het risico namelijk bij de aannemer als een werk duurder blijkt te zijn. Bij een aannemingsovereenkomst in regie ligt dit risico over het algemeen bij de opdrachtgever. Het mag duidelijk zijn dat deze discussie graag wordt voorkomen. Een mogelijkheid om grip te krijgen op het regiewerk is gebruik te maken van de software van begunstigend lid Docsure.

Module Regiewerk van Docsure

Docsure is een online tool voor (onder)aannemers om uren te registreren, documenten te bewaken en projecten te monitoren. Docsure heeft een nieuwe module ontwikkeld, waarbij in regie gewerkte uren kunnen worden toegewezen aan kostensoorten, zoals meerwerk. Ook is het mogelijk om uren te controleren, aan te passen en te accorderen, voordat de onderaannemer ze kan factureren. De module is te gebruiken met het Excellent pakket van Docsure. Hoe de module precies werkt, legt Docsure in de video uit. 

Als je grip wilt houden op regiewerk, ga dan naar docsure.nl en start met een 14 dagen gratis Excellent licentie.

Deel dit artikel: