Woningtekort oplosbaar!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 juni 2021

Geschikte woningbouwlocaties geselecteerd

Door de overheid wordt gesteld dat er komende jaren zo’n miljoen woningen bijgebouwd moeten worden. Het woningtekort loopt verder op dus moeten we bouwen, bouwen, bouwen. Maar waar? 

De meeste politieke partijen stellen dat er in de periode 2021-2030 in Nederland zo’n 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. Dit kan alleen worden gerealiseerd als hiervoor voldoende bouwlocaties beschikbaar komen. Het ministerie BZK heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. En het EIB heeft een uitgebreide studie gedaan naar geschikte locaties om verder uit te breiden en publiceerde een rapport vol plattegronden. 

Woningbouwkaart

De woningbouwkaart van BZK laat zien waar en wanneer de woningbouw gepland staat en hoeveel nieuwbouwwoningen dat oplevert. In 11 van de 12 provincies zijn de woningbouwplannen per gemeente getoond. Bij de provincie Zuid-Holland betreffen het regionale cijfers. Bovenop de getoonde woningenbouwplannen worden nog extra woningen gerealiseerd vanuit herstructurering en het transformeren van bijvoorbeeld oude kantoor- en winkelpanden naar woningen. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen.

Extra bouwlocaties

EIB heeft onderzocht op welke locaties er zou kunnen worden voorzien in een uitbreiding van de woningvoorraad. Hiervoor hebben ze het beschikbare planaanbod geïnventariseerd en vervolgens gekeken naar extra locaties. Gezien de serieuze restricties - en natuurlijk de wens om een verantwoorde invulling te geven aan de woningbouw - zijn natuurgebieden, bos en duingebieden en gebied rondom Natura2000-gebieden door EIB uitgesloten bij dit zoekproces. Ook is rekening gehouden met de aard van de gebieden bij de mogelijkheden om te bouwen.

Plancapaciteit en aanvullende locaties door EIB onderzocht

In de zeven provincies met de grootste druk op de woningmarkt kan de huidige plancapaciteit bijna 600.000 woningen opleveren in de periode 2021-2030. EIB heeft aanvullende bouwlocaties gezocht voor de aanvullende 300.000 woningen. Deze locaties kunnen gevonden worden in de groene ruimtes rondom de steden, waar ook goede mogelijkheden liggen om de woningbouw mooi en verantwoord te integreren in de omgeving. Met plattegronden is dit verduidelijkt in een uitgebreide studie naar geschikte bouwlocaties.

Download EIB-rapport Ruimtelijke ordening en bouwlocaties. 

Deel dit artikel: