Alle arbeidsmiddelen conform Arbowet (laten) keuren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 mei 2022

Gereedschap keuren

Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen en gereedschap) is al sinds 1998 verplicht. In de Arbo-wet is de 'Richtlijn Arbeidsmiddelen' opgenomen, waarin wordt beschreven welke machines, werktuigen en gereedschappen hoe vaak en door wie gecontroleerd moeten worden op veilig gebruik.

Iedereen weet dat het moet gebeuren, dat er een sticker op hoort te zitten en dat die niet door iedereen zomaar geplakt mag worden. En dat het niet slim is om met ongekeurde arbeidsmiddelen aan de gang te gaan. Maar iedereen weet ook dat er in de drukte van alle dag niet altijd goed op gelet wordt, dat werknemers het soms uiterst makkelijk vinden om spullen kapot achterin de bus te gooien, of dat het er gewoon even niet van kwam om op tijd de spullen te keuren…

Wat moet er gekeurd worden?

Alle apparatuur die tijdens het gebruik er van een risico opleveren, moeten gekeurd worden. Hijs- en hefwerktuigen, machines, maar onder meer ook elektrische handgereedschappen, verlengsnoeren, meetapparatuur, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen. Hoe hoger het (elektrisch) risico tijdens gebruik, hoe vaker er gekeurd moet worden. Check hiervoor het Arboportaal. In de NEN 3140 staat benoemd hoe gereedschap moet worden gekeurd. 

Hoe vaak keuren?

Hoe vaak er gekeurd moet worden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de mate waarin het wordt gebruikt. In de toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Bepaalde middelen moeten ook na installatie en voor ingebruikname officieel worden gekeurd. Denk aan hijs- en hefwerktuigen en drukapparatuur.

Wie moet/mag keuren?

Je mag zelf kiezen door wie de arbeidsmiddelen gekeurd worden. Voorwaarde is dat dit wel door een deskundige, of deskundige instelling gedaan wordt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf het diploma ‘elektrisch gereedschap keuren’ te halen. Zo is er ook een diploma te halen voor het keuren van ladders, trappen en klimmaterieel. Anders kun je dit door een onafhankelijke keuringsinstantie laten doen, of via een onderhoudsdienst van een leverancier. Let er op dat een aantal 

arbeidsmiddelen (groot materieel, of middelen met een hoger gebruiksrisico) altijd door een aangewezen onafhankelijke instelling moeten worden gekeurd.

Wat zijn de risico’s als je niet keurt?

Hoewel eigenlijk iedereen wel weet welke (veiligheids)risico’s er zijn als er met ongekeurde arbeidsmiddelen wordt gewerkt, sommen we er toch een paar op:

  • Verhoogde kans op niet functionerende gereedschappen en apparaten
  • Elektrocutie 
  • Letsel door onderdelen die wegschieten
  • Brandwonden en explosiegevaar door vonken
  • Blootstelling aan verhoogde trillingen 
  • Een boete van de Arbeidsinspectie 
Deel dit artikel: