Nieuwe toets voor veiligheid
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 maart 2019

Generieke Poortinstructie (GPI) vanaf 1 april 2019 verplicht!

Hoewel de afgelopen jaren door steeds meer opdrachtgevers en (hoofd) aannemers VCA wordt geëist en ook steeds meer afbouwbedrijven dit hebben, is dit blijkbaar toch niet voldoende om de veiligheid op de bouwplaats optimaal te krijgen. In het kader van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) hebben aangesloten organisaties, waaronder veel van de grootste bouwbedrijven, het initiatief genomen om de zogenaamde Generieke Poortinstructie (GPI) in te stellen.

Het initiatief daartoe werd vorig jaar gestart. Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland waar de aangesloten bedrijven werkzaam zijn. Zoals uit de informatie blijkt die het secretariaat heeft bereikt, zijn er al een aantal organisaties die deze veiligheidsinstructie reeds gebruiken en verplicht stellen aan (medewerkers van) onderaannemers om toegang te krijgen tot de bouwplaats.

Nieuwe toets voor veiligheid bouwplaats

Poortinstructies zijn instructies voor alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden en die vooraf middels een toets moeten hebben gevolgd. Het doel: een hoger veiligheid bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De gloednieuwe Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. De norm is en wordt hiermee gezet.

Direct GPI toets doen

Vanaf 1 april 2019 wordt de GPI verplicht gesteld voor iedereen die de bouwplaats wil betreden, dus zowel voor werknemers als ZZP-ers. Om te zorgen dat u en/of uw werknemers niet geweerd worden aan de poort van een bouwplaats is het belangrijk dat de GPI gedaan is. De toets kan online worden gemaakt. Ga direct naar de GPI. U moet dan voor € 8,75 een inlogcode kopen om een GPI te maken.

Een jaar geldig

Na het maken van de GPI-toets en u heeft daar een voldoende (8 of meer van de 10 vragen goed) voor gescoord, krijgt u een certificaat dat 1 jaar geldig is. U krijgt dan op alle bouwplaatsen waar de GPI van toepassing is toegang. Na 1 jaar moet de toets opnieuw gedaan worden, om te zorgen dat het GPI-certificaat geldig blijft. Dus na VCA komt er nu weer een nieuw fenomeen bij om de veiligheid op de bouwplaats te vergroten.

Website over GPI

Wilt u nog meer lezen over de reden waarom GPI is ingevoerd en over de Governance Code Veiligheid in de Bouw? Er is een speciale website gemaakt door de initiatiefnemers.

Wat gaat veranderen?

Tot aan de verplichte invoering van de GPI op 1 april 2019 handhaven de bij de GCVidB aangesloten bouw- en installatiebedrijven hun eigen veiligheidseisen, maar accepteren de nieuwe veiligheidsinstructie ook al. Vanaf 1 april 2019 moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI gehaald hebben en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats. De aangesloten partijen hebben ook de mogelijkheid om per bouwplaats aanvullende specifieke veiligheidseisen te stellen.

Problemen

De GPI wordt dus bij de aangesloten organisaties op de bouwplaats verplicht gesteld. Het is echter een volledig digitale aangelegenheid. Uit informatie die het secretariaat bereikt heeft, blijkt dit voor sommige bedrijven toch een probleem te zijn. Bijvoorbeeld bij werknemers die analfabeet zijn. Hoewel de indruk mag bestaan dat dit niet zoveel voorkomt, is dit vaker aan de orde dan gedacht wordt. Bij VCA bestaat daarom o.a. de mogelijkheid om het examen mondeling te kunnen doen. Vooralsnog is dit bij GPI niet aan de orde. NOA gaat in gesprek met de organisaties die GPI ontwikkeld hebben, om te zien of hier een oplossing voor bedacht kan worden, zodat ook deze werknemers of ZZP-ers de GPI kunnen doen en de bouwplaats op kunnen. We houden u op de hoogte. Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact met het secretariaat opnemen.

Deel dit artikel: