Vernieuwd energielabel
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 februari 2021

Energielabel C voor kantoorgebouwen

Het duurt nog even, maar per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Is het kantoorgebouw groter dan 100 m2 en voldoet het met ingang van 2023 niet aan de eisen voor dit label, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. 

De aanstaande verplichting staat al jaren in het Bouwbesluit, dus wellicht was u er al van op de hoogte. De verplichting geldt overigens niet voor alle kantoorgebouwen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het kantoorgebouw een Rijksmonument is, of als de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw betreft. 

Check het energielabel

Het is verstandig om tijdig te checken of een kantoorgebouw het juiste energielabel heeft. Zo niet, dan is er nog voldoende tijd om zonder al te veel bouwkundige ingrepen het pand aan de eisen te laten voldoen. Om u daarbij te helpen is een infographic Beslisboom opgesteld, waarmee u stap voor stap bepaalt of een kantoorpand aan de Energielabel-C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn. Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online.

Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hoe u dit aanvraagt:

Uw kantoor heeft energielabel A t/m C

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst kunt u alvast energiebesparende maatregelen onderzoeken. Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar.

Uw kantoor heeft een energielabel D t/m G

Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. De volgende stappen kunnen u helpen tijdig aan de regelgeving te voldoen:

Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan bij een erkend energieadviseur.
Stap 2: Verkende financiële regelingen
Stap 3: Voer de maatregelen vóór 1 januari 2023 uit
Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

GIS-viewer

RVO ontwikkelde een GIS-viewer waarmee de kantoren in Nederland in kaart zijn gebracht. Daarbij is naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting. Ook de al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer opgenomen. De informatie is te bekijken voor zowel een afzonderlijk adres als voor een groter gebied. De werkelijke situatie kan afwijken van de inschatting die RVO kan maken op basis van verschillende databronnen. Hierdoor kunnen er aan deze GIS-viewer geen rechten worden ontleend. Naar de GIS-viewer. 

De verplichting is een maatregel die voorkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. In 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven. Kijk voor meer info op de website van RVO. 

Deel dit artikel: