Speciale website met stappenplan
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 februari 2020

Energie informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan moest u uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Deze regel is ingevoerd, omdat te weinig bedrijven in Nederland verduurzamen.

Verplichte milieumaatregelen

Omdat nog lang niet alle ondernemers voldoen aan die informatieplicht, sturen verschillende gemeenten nu brieven waarin ze bedrijven oproepen om alsnog via het E-Loket van de RVO te melden welke milieumaatregelen ze hebben genomen. Ook wordt het er strenger gecontroleerd of de maatregelen wel echt zijn doorgevoerd. Bedrijven die niet aan de informatieplicht voldoen kan een dwangsom worden opgelegd.

Informatie over de wet

Op wattjemoetweten.nl staat informatie over de wet en kan eenvoudig aan de hand van een stappenplan van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland worden gecontroleerd of en hoe u aan de energiebesparingsplicht moet voldoen. Ook wordt er antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

Genomen maatregelen rapporteren

Als u een informatieplicht heeft, moet u via het eLoket hebben gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen u hebt getroffen. Om in te loggen in het eLoket is een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Ga direct naar wattjemoetweten.nl