Kabinetsvoorstellen werken contraproductief
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 september 2022

Elektrificeren bestelauto’s

Het kabinet wil per 2025 een aanschafbelasting (bpm) innen op bestelauto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet verwacht met die maatregel in totaal 2,2 miljard euro ‘op te halen’ en de elektrificatie van het bestelautopark te versnellen. Maar… Elektrische modellen zijn voor een meerderheid van de ondernemers nog geen reëel en rendabel alternatief, terwijl de beoogde nieuwe maatregel een nieuwe diesel bestelauto gemiddeld wel € 11.000,- duurder maakt. 

Koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben daarom met 8 brancheorganisaties in (onder meer) de bouw, automotive en transport een onderzoek gedaan. Uit de enquête onder bijna 1.000 ondernemers met bestelauto’s blijkt dat ook bij het wegvallen van de bpm-vrijstelling, opgeteld 84 % alsnog kiest voor diesel: 48 % geeft aan langer door te blijven rijden in hun ‘oude’ bestelauto, 27 % importeert een jonge gebruikte diesel uit het buitenland en 9 % schaft een nieuwe diesel bestelauto aan. Slechts 9 % van de ondernemers is van plan al te investeren in een nieuwe elektrische bestelauto. 

Oproep voor alternatieven

Deze uitkomsten laten zien dat de kabinetsmaatregel contraproductief werkt, stellen de koepelorganisaties. “Het maakt de klimaatwinst die het kabinet incalculeert erg onzeker”, meent MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof. “Daar komt als complete verrassing van afgelopen Prinsjesdag per 2025 ook nog eens een extra verhoging van de wegenbelasting (mrb) voor ondernemers bovenop. Het mkb is de ruggengraat van de economie en ondervraagde ondernemers willen zelf ook écht elektrificeren, maar als de kosten zich alleen maar opstapelen en er geen alternatieven zijn, komt dat niet dichterbij. Daarom roepen we Kamer en kabinet op om samen te werken aan alternatieven die verduurzaming versnellen én het investeringsvermogen van het mkb op peil houden.”

Elektrisch rijden is voor veel mkb-ers nog ongeschikt 

Maar liefst 57 % van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat ‘elektrisch’ voorlopig niet geschikt is voor hun bedrijfsactiviteiten. De ontwikkeling van de elektrische bestelautomarkt gaat snel, maar vooral voor ondernemers die hun bestelauto vaak zwaar moeten beladen en/of grotere afstanden moeten afleggen, zijn de nog vaak kleinere actieradius en het ontbreken van een robuust ‘snellaadnetwerk’ de beperkende factoren. Ook is onzeker hoe de beschikbaarheid van elektrische bestelauto’s en aanschafprijs zich komende tijd ontwikkelen, nu grondstoffen voor onder meer accu’s steeds schaarser worden.

Deel dit artikel: