Duurzame inzetbaarheid
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 maart 2023

Duurzame inzetbaarheid

NOA-bedrijven, die kampen met een langdurig zieke, schakelen vaak de hulp in van Bernie van Megen. Met haar bedrijf Pre-Sense beheerst ze voor haar klanten de schadelast als gevolg van verzuim. Bernie heeft professionele specialisten om zich heen verzameld, die met specifieke coaching voor een duurzame re-integratie en kortere verzuimtermijnen zorgen. Het is nog beter om diezelfde coaching preventief in te zetten.

Eenieder die Bernie van Megen over de vloer heeft gehad, kent de wervelwind die zich met hart en ziel op complexe verzuimdossiers stort en geen UWV-medewerker of arts met rust laat tot er resultaat wordt geboekt. Maar net zo goed weet ze met een vriendelijk woord en een glimlach een langdurig zieke werknemer ‘peper in zijn reet te stoppen’, of je als werkgever uit te leggen waar je een steekje hebt laten vallen in de begeleiding en re-integratie.

Bernie van Megen, Pre-Sense
Bernie van Megen, Pre-Sense

Stress en hoge werkdruk

“Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om de juiste werkomgeving en voorwaarden te scheppen, maar in de praktijk is dit niet altijd haalbaar”, meent Bernie. “De waan van de dag laat meestal weinig ruimte voor nadenken. In de bedrijfstak is de werkdruk écht hoog. En steeds vaker zie ik dat die voor werknemers tussen de 55 en 64 jaar te hoog wordt. Medewerkers kampen met ernstige stress- of burn-out-klachten en vallen vaker uit, waardoor de collega’s die nog wel inzetbaar zijn een nóg hogere werkdruk krijgen. In onze maatschappij zijn deze klachten nog niet erg ‘geaccepteerd’; zowel werkgever als de zieke werknemer denken eerst gewoon even door te moeten zetten. Maar door de realiteit onder ogen te zien, komt er ruimte voor herstel. Er zijn hele effectieve programma’s over stressmanagement, burn-out problematiek, competentie trainingen en natuurlijk communicatie.”

Resultaten uit de praktijk

Werkgevers én werknemers zijn enthousiast over de diverse coaching die via Pre-Sense kan worden ingezet. Al zijn sommige werknemers er op voorhand niet trots op naar een stresscoach te ‘moeten’ en vinden leidinggevenden het daarna soms lastig dat werknemers leren ‘nee’ te zeggen. Maar er zijn kortere verzuimtijden, de communicatie tussen werkgever en werknemer verbetert, de loyaliteit van de werknemer richting de werkgever groeit, menselijke oplossingen worden makkelijker gemaakt en last but not least verloopt de re-integratie sneller en duurzamer. In een whitepaper met de titel ‘Duurzame inzetbaarheid: geen luxe maar noodzaak’ staan zowel de toedracht als mogelijkheden én verschillende enthousiaste deelnemers verwoord.

Voorkomen beter dan genezen

“We worden vaak pas ingeschakeld als er al sprake is van uitval door ziekte”, licht Bernie toe. “Fijn dat we op dat moment kunnen helpen, maar het zou nog beter zijn als bedrijven preventief bepaalde ondersteuning inzetten. Daarom hebben we die e-paper gemaakt en geven we een code rood af. Want we voorzien dat de capaciteitsproblemen alleen nog maar groter worden, waardoor de continuïteit van bedrijven in gevaar komt. Door werkgever en werknemer gezamenlijk bewust te maken van de risico’s hopen we dat er tijdig actie wordt ondernomen. Verzuim voorkomen is voor iedereen fijner dan genezen!”

Deel dit artikel: