Online tool Omgevingswet is mkb-vriendelijk en werkbaar
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 december 2023

DSO aangepast

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Voor een goede werking van de wet heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een digitale tool ontwikkeld. De online tool is onderworpen aan de mkb-toets en daarop aangepast.

Afgelopen jaar is de online tool van de Omgevingswet in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW en een aantal brancheorganisaties getoetst, zodat een werkbare situatie geborgd wordt. “Wat er na tal van verbeteringen nu staat, is mkb-vriendelijk en goed werkbaar voor ondernemers”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland, die hierover samen met vertegenwoordigers van de betrokken branches een afsluitend bestuurlijk overleg heeft gehad met demissionair minister Hugo de Jonge.

De aanpassing van de Omgevingswet was een enorme operatie. Ruim 150 wetten en regels zijn vanaf 1 januari 2024 in één wet en vijf uitvoeringsregelingen gevat. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten van 400.000 bedrijven die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Aanpassing was nodig om de grote opgaven als klimaatadaptatie, woningbouw en energietransitie integraal het hoofd te kunnen bieden. De nieuwe wet betekent snellere procedures, integrale benadering van de leefomgeving, duurzaamheid, meer flexibiliteit en meer mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Ondernemen wordt hierdoor voorspelbaarder en procedures worden uiteindelijk sneller en goedkoper.

Mkb-toets

Voor een goede werking van de wet in de praktijk heeft het ministerie van BZK het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. In die online tool moeten ondernemers vergunningen aanvragen, meldingen doen, uitzoeken wat waar mag en welke technische maatregelen binnen een bedrijf nodig zijn om aan de regels te voldoen. In het kader van de mkb-toets hebben onder andere BOVAG, Metaalunie, Bouwend Nederland en Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) het afgelopen jaar aan de ontwikkeling van het systeem meegewerkt en op ‘mkb-vriendelijkheid’ in de praktijk laten testen door ondernemers. Na tal van verbetersuggesties is het systeem gereed en heeft het bedrijfsleven vertrouwen in een werkbaar DSO op 1 januari 2024.

Samenwerking

Volgens MKB-Nederland voorzitter Vonhof verdient het ministerie complimenten voor de manier waarop het DSO in samenspraak met het mkb tot stand is gekomen. En dat geldt ook voor de brancheorganisaties die hun bijdrage hebben geleverd. “We hebben het afgelopen jaar zowel bestuurlijk als ambtelijk hierop goed met elkaar samengewerkt, en met resultaat. Ook na implementatie blijven we erbij betrokken om te zien hoe alles straks in de praktijk gaat.” 

Vergunning 

Voor ondernemers is het van belang te weten dat zij niets hoeven te doen als zij hun bedrijf niet veranderen. Milieuvergunningen, lozingsvergunningen en meldingen blijven gelden. Wie in 2024 een vergunning nodig heeft, moet die aanvragen bij het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet (DSO).

Deel dit artikel: