Check of jouw aannemer al DICO-format gaat hanteren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 november 2021

Digitaal factureren?

In juli werd het bericht naar buiten gebracht dat meerdere grote bouwers met ingang van 1 januari 2022 elektronische facturen willen ontvangen conform een nieuwe standaard, in zogenaamd DICO-format. Het lijkt er echter op dat het nog geen harde eis wordt, omdat het DICO-format nog niet de juiste mogelijkheden biedt voor onderaannemers. Een eigen check bij aannemers over de wijze van factureren per 01-01-‘22 is aanbevelenswaardig. 

Het initiatief e-facturerenindebouw.nl van meerdere grotere bouwers, Ketenstandaard Bouw en Techniek en branchevereniging Bouwend Nederland beoogt dat partijen in de bouw allemaal elektronisch gaan factureren volgens de DICO-versie SALES005. In juli schreven we hier al over; lees het hier. Het digitaal factureren levert voor de ontvangers en verzenders van facturen veel tijdbesparing op en vermindert foutkansen. Een belangrijke ontwikkeling, maar het systeem heeft nu nog wel haken en ogen.

DICO lijkt nog niet geschikt voor onderaannemers

Bij verschillende hoofdaannemers is nagevraagd of er met ingang van 1 januari a.s. via het DICO-format moet worden gefactureerd. Zo’n vaart lijkt het (gelukkig) nog niet te lopen. Dit komt, omdat het format nog niet klaar is voor de wijze waarop onderaannemers aanvullende documenten bij hun factuur moeten leveren. De algemene strekking is dat er nog veel andere data wordt gevraagd, zoals urenlijsten in het kader van de WKA controle, en dat dit nog niet lukt om middels het DICO-format in te sturen. 

E-factureren van materialen

Voorlopig lijkt het er op dat het DICO-format allereerst gebruikt zal worden voor facturen van leveranties van materialen. Om er echter zeker van te zijn dat je facturen in het nieuwe jaar gewoon betaald worden, kan een check bij de aannemer over de wijze van factureren aanbevelenswaardig zijn. 

Meer info over digitaal factureren

Over het hoe en waarom van digitaal factureren verwijzen we naar diverse artikelen:

Deel dit artikel: