Pensioenfonds profiteert van stijgende rente
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 juli 2023

Dekkingsgraad bpfBOUW stijgt naar 123,6%

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) van pensioenfonds bpfBOUW is eind juni 2023 vastgesteld op 123,6%. Dat is 1,5 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2023.

Overigens behaalde bpfBOUW in het 2e kwartaal van 2023 een positief totaalrendement van 0,6%. Om de inflatie te beteugelen, hebben centrale banken het afgelopen halfjaar hun officiële tarieven verder verhoogd, zonder dat de economie in een recessie is beland. De veerkracht van de ontwikkelde economieën is een opvallend beeld: ondanks het verkrappende beleid van de centrale banken dit jaar zijn beleggers positiever over toekomstige groei dan een half jaar geleden. Daarnaast stond het tweede kwartaal voor financiële markten in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI), waarvan vooral Amerikaanse mega-cap Techaandelen profiteerden. Tegen deze achtergrond behaalden aandelen van ontwikkelde markten zeer goede resultaten. De rente steeg gedurende het kwartaal per saldo licht, voornamelijk op de kortere looptijden. Dat resulteerde voor de categorieën Vastrentende waarden en Renteafdekking in een negatieve bijdrage aan het behaalde rendement. Alternatieve beleggingen behaalden daarentegen positieve rendementen.

De Nederlandse vastgoedportefeuille leverde in het tweede kwartaal een negatieve bijdrage aan het rendement. Met uitzondering van de winkel- en healthcare portefeuille, die lieten wederom een positief rendement zien. De grootste negatieve bijdrage aan het rendement werd geleverd door de woningportefeuille.

De internationale vastgoedportefeuille liet een negatief rendement zien in het tweede kwartaal voor alle drie de regio’s. De rendementen in Europa waren het laagst, gevolgd door Noord-Amerika en Azië/Pacific. De beursgenoteerde portefeuille liet, na het herstel de laatste voorafgaande kwartalen, dit tweede kwartaal een licht negatief rendement zien. Dit ondanks positieve rendementen voor de beursgenoteerde portefeuille in Noord-Amerika.

Dalende verplichtingen en stijging vermogen leiden tot hogere actuele dekkingsgraad

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het tweede kwartaal af met 0,5 miljard euro en bedroeg ultimo juni 50,1 miljard euro. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is gestegen van 2,47% eind maart naar 2,53% eind juni. De verplichtingen zijn in het tweede kwartaal per saldo afgenomen met 0,9%.

De totale waarde van het beschikbare vermogen nam in het tweede kwartaal toe met 0,2 miljard euro en bedroeg ultimo juni 62,0 miljard euro. Het beschikbare vermogen nam in het tweede kwartaal per saldo toe met 0,3%. De actuele dekkingsgraad steeg de afgelopen drie maanden met 1,5 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad nam af met 3,0 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2022 hebben plaatsgemaakt voor de gemiddeld lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal van 2023. 

De cijfers op een rijtje

  • Beleidsdekkingsgraad ultimo juni 2023: 128,0% (-3,0 procentpunt);
  • Actuele dekkingsgraad ultimo juni 2023: 123,6% (+1,5 procentpunt);
  • Pensioenvermogen ultimo juni 2023: 62,0 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het tweede kwartaal 2023: 0,2 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen ultimo juni 2023: 50,1 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal 2022: 0,5 miljard euro.
Deel dit artikel: