Oproep aan minister Koolmees
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 mei 2020

Deel- en omscholings-NOW?

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer NOA, Aannemersfederatie Nederland (AFNL), Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Cumela hebben hierover een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

Daarin vragen wij om aangepaste NOW-regelingen vanaf 1 september voor bedrijven in de techniek, (af)bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. De nieuwe regelingen moeten werknemers in staat stellen om de tijd die ze niet kunnen werken te besteden aan bijscholing (Deel-NOW) of omscholing (Omscholings-NOW).

Aanvulling op de huidige NOW

De huidige NOW-regelingen zorgen ervoor dat werkgevers een deel van de loonkosten vergoed krijgen voor werknemers waarvoor nu minder of geen werk is. Met de Deel- en Omscholings-NOW willen we ervoor zorgen dat werkgevers met behulp van bijscholing en omscholing vakmensen kunnen behouden en nieuwe vakmensen uit krimpsectoren kunnen aantrekken.  

Sterke vraaguitval na de zomer

De brancheorganisaties voor de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche verwachten de echte klap van de crisis pas na de zomervakantie. “Dit heeft NOA bij haar leden uit gevraagd”, geeft voorzitter Ger Jaarsma aan. “Er worden nu te weinig vergunningen verleend om de opdrachtenstroom te continueren. Ook het consumentenvertrouwen is afgenomen en verbouwingen worden uitgesteld. In het derde en vierde kwartaal van dit jaar en in de eerste helft van 2021 verwachten we echt een vraaguitval. Daarom is het belangrijk dat er ook straks nog steun van de overheid beschikbaar is.”

Werknemer staat voorop

De Deel- en Omscholings-NOW is bedoeld om werknemers te behouden voor de techniek, (af)bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. Daarnaast willen we hiermee de instroom bevorderen vanuit branches met een minder gunstig arbeidsmarktperspectief. Alle brancheorganisaties die de brief ondertekend hebben, willen bijvoorbeeld mensen opleiden voor het ontwerpen en toepassen van duurzame energietechnieken en voor digitale en technologische innovaties.

Deel-NOW

Bedrijven die te maken krijgen met forse vraaguitval ontvangen in deze periode een gedeeltelijke loonkostenvergoeding voor werknemers voor wie zij minder werk hebben. Deze werknemers benutten de tijd die zij niet werken voor bijscholing of een vakopleiding. Die bijscholing wordt voor een deel gefaciliteerd vanuit een bedrijfstakplan of andere scholingstrajecten. De deel-NOW zou moeten regelen dat ook de overheid bijdraagt aan de bijscholing.

Omscholings-NOW

Een Omscholings-NOW kan werknemers in bedrijfstakken met een minder gunstig toekomstperspectief de mogelijkheid bieden om zich te kwalificeren voor een baan in een meer kansrijke sector. In de techniek, (af)bouw, infra, industrie en ontwerpbranche zijn de vooruitzichten voor ná de coronacrisis onverminderd positief. Bedrijven in deze sectoren zijn onmisbaar om de gebouwde omgeving te verduurzamen, de woningnood te verminderen, waterveiligheid te borgen, innovatieve apparatuur te ontwikkelen en de digitalisering te bevorderen. Naar verwachting zal hier binnen afzienbare tijd opnieuw een tekort ontstaan aan (technische) vakmensen. De Omscholings-NOW kan daarin voorzien. Overigens kan de regeling ook worden ingezet voor omscholing binnen een bedrijfstak.

Brede steun voor de voorstellen

Een groot aantal brancheorganisaties ondersteunt het voorstel aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal vertegenwoordigen deze branches ruim 23.000 bedrijven met 775.000 werknemers en meer dan 200 miljard euro omzet.

Lees de brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deel dit artikel: