Dalende rente leidt tot dalende dekkingsgraden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 juli 2019

Dalende rente leidt tot dalende dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) van bpfBOUW is eind juni 2019 vastgesteld op 116,5 procent. Dat is 1,0 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2019.

  • De beleidsdekkingsgraad eind juni 2019: 116,5 procent;
  • De actuele dekkingsgraad eind juni 2019: 112,5 procent;
  • Pensioenvermogen eind juni 2019: 63,46 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het tweede kwartaal 2019: 2,33 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind juni 2019: 56,39 miljard euro;
  • Stijging pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal 2019: 3,57 miljard euro.

Dalende rente in tweede kwartaal leidt tot dalende dekkingsgraden

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het tweede kwartaal met 3,57 miljard euro en bedragen 56,39 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De rente is al jaren gestaag aan het dalen. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het tweede kwartaal gedaald van 1,15% eind maart naar 0,86% eind juni. Met name hierdoor zijn de verplichtingen met 6,8% gestegen in het tweede kwartaal. De verplichtingen stegen harder dan het vermogen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad in het tweede kwartaal met 3,2 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 1,0 procentpunt. Hier doet zich het effect voor van een voortschrijdend gemiddelde: De hoge dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2018 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal 2019.

Positief rendement in tweede kwartaal 2019

BpfBOUW behaalde in het tweede kwartaal een totaalrendement van 4,1%. Dit positieve rendement werd voornamelijk gedreven door de resultaten uit rente-afdekking en Vastrentende waarden, alsook door de bijdrage vanuit Aandelen en Vastgoed. Binnen Vastgoed leverde de Nederlandse kantorenportefeuille de grootste bijdrage aan het rendement. Binnen de internationale vastgoedportefeuille behaalde de regio Noord-Amerika het hoogste rendement. Na een korte correctie in mei op aandelenmarkten wereldwijd, vanwege de zorgen over een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, herstelden de beurzen zich in de maand juni. Per saldo eindigde het kwartaal positief.

Over bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 783 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 12.800 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.

Deel dit artikel: