Door dalende rente derde kwartaal
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 oktober 2019

Dalende dekkingsgraden bpfBOUW

De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind september 2019 vastgesteld op 113,6 procent. Dat is 2,9 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2019. De hoge dekkingsgraden uit het derde kwartaal 2018 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het derde kwartaal 2019.

Mieke van Veldhuizen, voorzitter bpfBOUW: “BpfBOUW zal, zoals in de afgelopen jaren steeds het geval was, sociale partners en kabinet waar nodig helpen bij het opstellen van rekenkundige en kwalitatieve analyses om tot een evenwichtig nieuw pensioenstelsel te komen. BpfBOUW hecht eraan dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord op evenwichtige wijze recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen. Bovendien is een stabiele overgang naar een nieuw stelsel van groot belang. Het aankondigen van mogelijke kortingsmaatregelen is bij bpfBOUW tot op heden niet aan de orde.”

BpfBOUW heeft de tweede plaats bereikt in de lijst van duurzaamste pensioenfondsen van Nederland. Dit is de hoogste positie die bpfBOUW ooit heeft behaald. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Zo is de doelstelling voor het installeren van zonnepanelen op Nederlandse vastgoedbeleggingen verhoogd. Het plaatsen van zonnepanelen verlaagt het energieverbruik van huurders en is een effectieve maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen. Eind 2020 wil bpfBOUW voor 9.500 kilowattpiek aan zonnepanelen op haar Nederlands vastgoed geïnstalleerd hebben. Dit komt neer op zo’n 35.000 zonnepanelen. Eind 2018 was 6.000 kilowattpiek gerealiseerd. Hiermee wordt uitstoot van ruim 1.800 ton CO2 per jaar voorkomen.

Deel dit artikel: