BBL loon voor 18 jarige in derde leerjaar
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 februari 2022

Correctie cao BBL loon

Deze week hebben cao-partijen Afbouw geconstateerd dat in de nieuwe cao per abuis bij de BBL lonen een lager uurloon is opgenomen voor een 18 jarige in het 3e leerjaar. Dit wordt gecorrigeerd.

Eerder is gecommuniceerd dat het BBL uurloon voor een 18-jarige in het derde opleidingsjaar € 9,67 is. Dit is echter lager dan het uurloon dat deze BBL leerling vorig jaar (conform de oude cao) kreeg, namelijk € 10,21. 

Correctie BBL loon 18 jarige in derde opleidingsjaar

Cao-partijen Afbouw hebben daarom op 9-2-2022 afgestemd dat dit bedrag net als bij 16- en 17-jarigen gelijk moet blijven met het uurloon van 2021. Dit betekent dat het correcte salaris voor een 18-jarige BBL’er in het 3e leerjaar (met terug werkende kracht) vanaf 1 januari 2022 € 10,21 is. 

Met terugwerkende kracht verrekenen

Dus als de leerling vanaf 1 januari 2022 € 9,67 uitbetaald heeft gekregen, dan heeft deze leerling met terugwerkende kracht recht op € 0,54 extra per uur. Hierover dienen alsnog ook de afdrachten en opbouw vakantiegeld plaats te vinden.

Per 1 maart 2022 gaat ook het uurloon van alle BBL’ers omhoog, net als alle andere garantielonen. Dit zal worden toegelicht in een NOA Loonwijzer, die in maart wordt gepubliceerd. 

Deel dit artikel: